نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
سیم جوش 308 آما تیگ
بستن

سیم جوش 308 آما تیگ

سیم جوش 308 یکی از محصولات ساخته شده توسط شرکت آما است که دارای قطرهای 1.6 ، 2 ، 2.4 ،3.2 ، 4  میلیمتر می باشد . این سیم جوش برای جوشکاری تیگ ( جوش با گاز محافظ آرگون مورد استفاده قرار می گیرد . این سیم جوش برای جوشکاری ورق ها ، فلزات ، لوله و کلیه فلزات استیل مناسب است. این سیم جوش ها معمولا به صورت شاخه ای در اندازه 1 متری است و در بسته های 5 یا 10 کیلویی تولید می گردد.
سیم جوش 309 آما تیگ
بستن

سیم جوش 309 آما تیگ

سیم جوش 309  یکی از محصولات ساخته شده توسط شرکت آما است که قطرهای 1.6 ، 2 ، 2.4 ،3.2 ، 4  میلیمتر می باشد . این سیم جوش زنگ نزن است و برای جوشکاری تیگ ( جوش با گاز محافظ آرگون مورد استفاده قرار می گیرد .

این سیم جوش برای جوشکاری  فولادهای پرآلیاژ به فولادهای کم‌آلیاژ یا فاقد آلیاژ مناسب است.از این سیم جوش می توان تا دمای 400 درجه سانتی گراد بهره برد .

این سیم جوش برای جوشکاری ورق ها ، فلزات ، لوله و کلیه فلزات استیل مناسب است. این سیم جوش ها معمولا به صورت شاخه ای در اندازه 1 متری است و در بسته های 5 یا 10 کیلویی تولید می گردد.

سیم جوش 310 آما تیگ
بستن

سیم جوش 310 آما تیگ

سیم جوش 310  یکی از محصولات ساخته شده توسط شرکت آما است که دارای قطرهای 1.6 ، 2 ، 2.4 ،3.2 ، 4  میلیمتر می باشد . این سیم جوش زنگ نزن است و برای جوشکاری تیگ ( جوش با گاز محافظ آرگون مورد استفاده قرار می گیرد .

این سیم جوش برای جوشکاری  فولادهای پرآلیاژ به فولادهای کم‌آلیاژ یا فاقد آلیاژ مناسب است.از این سیم جوش می توان تا دمای 1200 درجه سانتی گراد بهره برد .

این سیم جوش برای جوشکاری ورق ها ، فلزات ، لوله و کلیه فلزات استیل مناسب است. این سیم جوش ها معمولا به صورت شاخه ای در اندازه 1 متری است و در بسته های 5 یا 10 کیلویی تولید می گردد.

سیم جوش 316 آما تیگ
بستن

سیم جوش 316 آما تیگ

سیم جوش 316  یکی از محصولات ساخته شده توسط شرکت آما است که دارای قطرهای 1.6 ، 2 ، 2.4 ،3.2 ، 4  میلیمتر می باشد . این سیم جوش زنگ نزن است و برای جوشکاری تیگ ( جوش با گاز محافظ آرگون مورد استفاده قرار می گیرد .

این سیم جوش برای جوشکاری  فولادهای پرآلیاژ به فولادهای کم‌آلیاژ یا فاقد آلیاژ مناسب است.از این سیم جوش می توان تا دمای 400 درجه سانتی گراد بهره برد .

این سیم جوش برای جوشکاری ورق ها ، فلزات ، لوله و کلیه فلزات استیل مناسب است. این سیم جوش ها معمولا به صورت شاخه ای در اندازه 1 متری است و در بسته های 5 یا 10 کیلویی تولید می گردد.

فیلر جوش 316 میکا
بستن

فیلر جوش 308 میکا

سیم جوش 308  یکی از محصولات تولید شده توسط شرکت میکا است که دارای قطرهای 1.6 ، 2 ، 2.4 ،3.2 ، 4  میلیمتر می باشد . این سیم جوش برای با گاز محافظ آرگون مورد استفاده قرار می گیرد .

از این محصول برای جوشکاری ورق ها ، فلزات ، لوله و کلیه فلزات استیل مناسب است. این سیم جوش ها معمولا به صورت شاخه ای است و در بسته های 5 یا 10 کیلویی تولید می گردد.

فیلر جوش 309 میکا
بستن

فیلر جوش 309 میکا

سیم جوش 309  یکی از محصولات تولید شده توسط شرکت میکا است که دارای قطرهای 1.6 ، 2 ، 2.4 ،3.2 ، 4  میلیمتر می باشد . این سیم جوش برای با گاز محافظ آرگون مورد استفاده قرار می گیرد .

از این محصول برای جوشکاری فولادهای پرآلیاژ به فولادهای کم‌آلیاژ یا فاقد آلیاژ مورد استفاده قرار می گیرد. این سیم جوش ها معمولا به صورت شاخه ای است و در بسته های 5 یا 10 کیلویی تولید می گردد.

فیلر جوش 310 میکا
بستن

فیلر جوش 310 میکا

سیم جوش 310  یکی از محصولات تولید شده توسط شرکت میکا است که دارای قطرهای 1.6 ، 2 ، 2.4 ،3.2 ، 4  میلیمتر می باشد . این سیم جوش برای با گاز محافظ آرگون مورد استفاده قرار می گیرد .

از این محصول برای جوش فولادهای پرآلیاژ به فولادهای کم‌آلیاژ یا فاقد آلیاژ مورد استفاده قرار می گیرد. این سیم جوش ها معمولا به صورت شاخه ای است و در بسته های 5 یا 10 کیلویی تولید می گردد.

فیلر جوش 316 میکا
بستن

فیلر جوش 316 میکا

سیم جوش 316  یکی از محصولات تولید شده توسط شرکت میکا است که دارای قطرهای 1.6 ، 2 ، 2.4 ،3.2 ، 4  میلیمتر می باشد . این سیم جوش برای با گاز محافظ آرگون مورد استفاده قرار می گیرد .

از این محصول برای جوشکاری فولادهای پرآلیاژ به فولادهای کم‌آلیاژ یا فاقد آلیاژ مورد استفاده قرار می گیرد. این سیم جوش ها معمولا به صورت شاخه ای است و در بسته های 5 یا 10 کیلویی تولید می گردد.

فیلر جوش 70S میکا
بستن

فیلر جوش 70S میکا

سیم جوش 70S یکی از محصولات تولید شده توسط شرکت میکا است که دارای قطرهای 1.6 ، 2 ، 2.4 ،3.2 ، 4  میلیمتر می باشد . این سیم جوش برای با گاز محافظ آرگون مورد استفاده قرار می گیرد .

از این محصول برای جوشکاری فولادهای عمومی ساختمانی و فولادهای لوله استفاده می گردد. این سیم جوش ها معمولا به صورت شاخه ای است و در بسته های 5 یا 10 کیلویی تولید می گردد.

فیلر جوشکاری تیگ مدل 308
بستن

فیلر جوشکاری تیگ مدل 308

فیلر جوشکاری تیگ مدل 308 یکی از محصولات شرکت فیلارک است که برای جوشکاری تیگ ( جوشکاری با گاز محافظ CO2 مورد استفاده قرار می گیرد .

این فیلر دارای قطر های 1.6 ، 2 ، 2.4 ، 3.2  و 4 میلیمتر می باشد و برای جوشکاری فلزات استیل نظیر ورق ها و لوله ها ی استیل مناسب است.این محصولات به صورت شاخه ای در بسته های 5 کیلویی تولید و توزیع می گردد .

فیلر جوشکاری تیگ مدل 309
بستن

فیلر جوشکاری تیگ مدل 309

فیلر جوشکاری تیگ مدل 309 یکی از محصولات شرکت فیلارک است که برای جوشکاری تیگ ( جوشکاری با گاز محافظ CO2 مورد استفاده قرار می گیرد . از این سیم جوش می توان تا دمای 400 درجه سانتی گراد بهره برد.

این فیلر دارای قطر های 1.6 ، 2 ، 2.4 ، 3.2  و 4 میلیمتر می باشد و برای جوشکاری فلزات استیل نظیر فولادهای پرآلیاژ به فولادهای کم‌آلیاژ یا فاقد آلیاژ مناسب است.این محصولات به صورت شاخه ای در بسته های 5 کیلویی تولید و توزیع می گردد .

فیلر جوشکاری تیگ مدل 316
بستن

فیلر جوشکاری تیگ مدل 316

فیلر جوشکاری تیگ مدل 316 یکی از محصولات شرکت فیلارک است که برای جوشکاری تیگ ( جوشکاری با گاز محافظ CO2 مورد استفاده قرار می گیرد . از این سیم جوش می توان تا دمای 1200 درجه سانتی گراد بهره برد.

این فیلر دارای قطر های 1.6 ، 2 ، 2.4 ، 3.2  و 4 میلیمتر می باشد و برای جوشکاری فلزات استیل نظیر فولادهای پرآلیاژ به فولادهای کم‌آلیاژ یا فاقد آلیاژ مناسب است.این محصولات به صورت شاخه ای در بسته های 5 کیلویی تولید و توزیع می گردد .