نمایش 1–12 از 90 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
دسته سوییچ دار آرگون
بستن

دسته سوییچ دار آرگون D-WELD

یکی از محصولات بسیار مصرفی در تورچ های آرگون دسته سوییچ دار آرگون است که برای قطع و وصل جریان در جوشکاریآرگون مورد استفاده قرار می گیرد . این دسته روی انواع گردنه هواخنک و آبخنک نصب می گردد .

این محصول ساخته شده شرکت D-WELD است و تشکیل شده از یک بدنه اصلی ، برد الکتریکی ، کلید روی برد ، مفصل و فنر می باشد .

دسته سوییچ دار آرگون برند trafimet
بستن

دسته سوییچ دار آرگون برند trafimet

یکی از محصولات بسیار مصرفی در تورچ های آرگون دسته سوییچ دار آرگون است که برای قطع و وصل جریان در جوشکاریآرگون مورد استفاده قرار می گیرد . این دسته روی انواع گردنه هواخنک و آبخنک نصب می گردد .

این محصول ساخته شده شرکت trafimet است و تشکیل شده از یک بدنه اصلی ، برد الکتریکی ، کلید روی برد ، مفصل و فنر می باشد .

دنباله بلند ERGOTIG 26F برند trafimet
بستن

دنباله بلند ERGOTIG 26F برند trafimet

دنباله بلند ERGOTIG 26F یکی از محصولات با کیفیت شرکت trafimet است که برای تورچ های جوشکاری تیگ  ERGOTIG 26F مورد استفاده قرار می گیرد .

این محصول ساخته شده از آلیاژ برنج است و دارای مقاومت بسیار خوبی است و دارای یک روکش پلاستیکی است . این محصول برای نگهداری الکترود های تنگستن در سایز بزرگ (17.5 سانت ) مورد استفاده قرار می گیرد .

دنباله بلند WP9
بستن

دنباله بلند WP26 D-WELD

دنباله بلند WP26 یکی از محصولات با کیفیت شرکت D-WELD است که برای تورچ های جوشکاری تیگ  WP26 مورد استفاده قرار می گیرد .

این محصول ساخته شده از آلیاژ برنج است و دارای مقاومت بسیار خوبی است و دارای یک روکش پلاستیکی است . این محصول برای نگهداری الکترود های تنگستن در سایز بزرگ (17.5 سانت ) مورد استفاده قرار می گیرد .

دنباله بلند WP9
بستن

دنباله بلند WP9 D-WELD

دنباله بلند WP9 یکی از محصولات با کیفیت شرکت D-WELD است که برای تورچ های جوشکاری تیگ  WP9 مورد استفاده قرار می گیرد .

این محصول ساخته شده از آلیاژ برنج است و دارای مقاومت بسیار خوبی است و دارای یک روکش پلاستیکی است . این محصول برای نگهداری الکترود های تنگستن در سایز بزرگ (17.5 سانت ) مورد استفاده قرار می گیرد .

دنباله بلند تورچ WP9 برند trafimet
بستن

دنباله بلند تورچ WP9 برند trafimet

دنباله بلند تورچ WP9 یکی از اجزای اصلی یک تورچ است و معمولا دارای مدل های مختفی است که این مدل را دنباله کوتاه می نامند . دنباله بلند WP9 توسط شرکت trafimet ایتالیا تهیه و تولید می گردد .

این دنباله از آلیاژ برنج تهیه شده است و دارای روکش پلاستیکی است . این محصول برای گردنه های مینیاتوری و کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.

دنباله کوتاه تورچ ERGOTIG 26F برند trafimet
بستن

دنباله کوتاه تورچ ERGOTIG 26F برند trafimet

دنباله کوتاه تورچ ERGOTIG 26F یکی از محصولات با کیفیت شرکت trafimet است که برای تورچ های جوشکاری تیگ ERGOTIG 26F مورد استفاده قرار می گیرد .

این محصول ساخته شده از برنج است دارای یک روکش پلاستیکی است که برای نگهداری الکترود تنگستن در سایز کوچک مورد استفاده قرار می گیرد .

دنباله کوتاه تورچ WP9
بستن

دنباله کوتاه تورچ WP26 D-WELD

دنباله کوتاه تورچ WP26 یکی از محصولات با کیفیت شرکت D-WELD است که برای تورچ های جوشکاری تیگ WP26 مورد استفاده قرار می گیرد .

این محصول ساخته شده از برنج است دارای یک روکش پلاستیکی است که برای نگهداری الکترود تنگستن در سایز کوچک مورد استفاده قرار می گیرد .

دنباله کوتاه تورچ WP9
بستن

دنباله کوتاه تورچ WP9 D-WELD

دنباله کوتاه تورچ WP9 یکی از محصولات با کیفیت شرکت D-WELD است که برای تورچ های جوشکاری تیگ WP9 مورد استفاده قرار می گیرد .

این محصول ساخته شده از برنج است دارای یک روکش پلاستیکی است که برای نگهداری الکترود تنگستن در سایز کوچک مورد استفاده قرار می گیرد .

دنباله کوتاه تورچ WP9 برند trafimet
بستن

دنباله کوتاه تورچ WP9 برند trafimet

دنباله تورچ یکی از اجزای اصلی یک تورچ است و معمولا دارای مدل های مختفی است که این مدل را دنباله کوتاه می نامند . دنباله کوتاه WP9 توسط شرکت trafimet ایتالیا تهیه و تولید می گردد .

این دنباله از آلیاژ برنج تهیه شده است و دارای روکش پلاستیکی است . این محصول برای گردنه های مینیاتوری و کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.

دنباله متوسط ERGOTIG 26F برند trafimet
بستن

دنباله متوسط ERGOTIG 26F برند trafimet

دنباله متوسط  ERGOTIG 26F یکی از محصولات با کیفیت شرکت trafimet است که برای تورچ های جوشکاری تیگ  ERGOTIG 26F مورد استفاده قرار می گیرد .

این محصول ساخته شده از آلیاژ برنج است و دارای مقاومت بسیار خوبی است و دارای یک روکش پلاستیکی است . این محصول برای نگهداری الکترود های تنگستن در سایز متوسط مورد استفاده قرار می گیرد .

دنباله متوسط WP26 (1)
بستن

دنباله متوسط WP26 D-WELD

دنباله متوسط  WP26 یکی از محصولات با کیفیت شرکت D-WELD است که برای تورچ های جوشکاری تیگ  WP26 مورد استفاده قرار می گیرد .

این محصول ساخته شده از آلیاژ برنج است و دارای مقاومت بسیار خوبی است و دارای یک روکش پلاستیکی است . این محصول برای نگهداری الکترود های تنگستن در سایز متوسط مورد استفاده قرار می گیرد .