تجهیزات ایمنی جوش

تجهیزات حفاظت انفرادی

متعلقات جوشکاری

تجهیزات تسهیل و کنترل جوش

رگلاتور گاز

رگلاتورهای تنظیم فشارگاز

جوش و برش هواگاز

تجهیزات جوش،برش و گرمکن

جوش و برش هواگاز

تجهیزات جوش،برش و گرمکن

رگلاتور گاز

رگلاتورهای تنظیم فشارگاز

متعلقات جوشکاری

تجهیزات تسهیل و کنترل جوش

تجهیزات ایمنی جوش

تجهیزات حفاظت انفرادی

آشنایی با تجهیزات جوش و برش هواگاز

فرآیند جوش و برش هواگاز به فرآیندی گفته می شود که در آن از سوختن ترکیب گاز اکسیژن و یک گاز سوختنی شعله ای با دمای 2000 تا 3500 درجه حرارت بوجود می آید که برای جوشکاری و یا برشکاری فلزات مورد استفاده قرار می گیرد.

در اوایل قرن بیستم و قبل از بوجود آمدن جوشکاری قوس الکتریکی با الکترودهای پوشش دار ، جوشکاری اکسی استیلن تنها فرآیند موجود برای ایجاد جوش با کیفیت در فلزات بود. از جوش هواگاز برای جوشکاری فولادهای کربنی ، فولادهای آلیاژی ، چدن ، آلومینیوم و منیزیم نیز استفاده می شد

اما روشهای جوشکاری قوس به مرور جایگزین این روش شدند. اما همچنان سرپیک جوشکاری و برشکاری هواگاز برای لحیم کاری و برش فولادهای کربنی و آلیاژی کاربرد گسترده ای دارند.

کاربردها :

سرپیک هواگاز به اشکال مختلف برای مقاصد زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

گرم کردن فلزات : سرپیک گرمکن هواگاز برای گرم کردن فلزات به منظور پیشگرم ، انبساط و تغییر حالت مورد استفاده قرار می گیرد.

جوشکاری هواگاز : سرپیک جوش هواگاز برای ذوب و اتصال فلزات فولادی و غیر فولادی مورد استفاده قرار می گیرد.

سخت کاری فلزات : یکی از روشهای سخت کاری سطوح فلزی ، ایجاد تنش سرد و گرم است که بوسیله سرپیک هواگاز می توان ایجاد نمود

همچینین از سرپیک هوا و هیدروژن در موارد زیر استفاده می شود :

برای لایه برداری از سنگهای ساختمانی و یا به عبارتی تیشه زنی رویه سنگ

برای شیشه گری و حالت دادن شیشه و ساخت صنایع دستی

ساخت جواهرات و فلزات ظریف

تعمیرات و تولید بدنه خودرو