نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
رگلاتور AR/CO2 میکرو ACE ایتالیا
بستن

رگلاتور AR/CO2 میکرو ACE ایتالیا

رگلاتور AR/CO2 میکرو ACE ایتالیا یکی از رگلاتور های با کیفیتی است که دارای قیمت بسیار مناسبی است . این محصول ساخته شده از بدنه بسیار مقاومی از آلیاژ برنج فورج شده است که تمامی نیازان مشتریان را به خوبی برطرف می کند .

این رگلاتور دارای ورودی 300 بار و 10 بار خروج است که برای گاز کربن دی اکسید یا CO2  و آرگون مناسب است .

رگلاتور CO2 یا کربن دی اکسید ACE ایتالیا
بستن

رگلاتور CO2 یا کربن دی اکسید ACE ایتالیا

رگلاتور CO2 یا کربن دی اکسید ACE ایتالیا یکی از رگلاتور های با کیفیتی است که دارای قیمت بسیار مناسبی است . این محصول ساخته شده از بدنه بسیار مقاومی از آلیاژ برنج فورج شده است که تمامی نیازان مشتریان را به خوبی برطرف می کند .

این رگلاتور دارای ورودی 300 بار و 32 لیتر بر دقیقه خروج است که برای گاز کربن دی اکسید یا CO2 مناسب است .

رگلاتور استیلن ACE ایتالیا
بستن

رگلاتور استیلن ACE ایتالیا

رگلاتور استیلن  ACE ایتالیا یکی از رگلاتور های با کیفیتی است که دارای قیمت بسیار مناسبی است . این محصول ساخته شده از بدنه بسیار مقاومی از آلیاژ برنج فورج شده است که تمامی نیازان مشتریان را به خوبی برطرف می کند .

این رگلاتور دارای ورودی 40 بار و 2.5 بار خروج است که برای گاز استیلن مناسب است .

رگلاتور اکسیژن ACE ایتالیا
بستن

رگلاتور اکسیژن ACE ایتالیا

رگلاتور اکسیژن ACE ایتالیا یکی از رگلاتور های با کیفیتی است که دارای قیمت بسیار مناسبی است . این محصول ساخته شده از بدنه بسیار مقاومی از آلیاژ برنج فورج شده است که تمامی نیازان مشتریان را به خوبی برطرف می کند .

این رگلاتور دارای ورودی 315 بار و 16 بار خروج است که برای گازهای خنثی و اکسیژن مناسب است .

رگلاتور پروپان ACE ایتالیا
بستن

رگلاتور پروپان ACE ایتالیا

رگلاتور پروپان ACE ایتالیا یکی از رگلاتور های با کیفیتی است که دارای قیمت بسیار مناسبی است . این محصول ساخته شده از بدنه بسیار مقاومی از آلیاژ برنج فورج شده است که تمامی نیازان مشتریان را به خوبی برطرف می کند .

این رگلاتور دارای ورودی 200 بار و 4 بار خروج است که برای گاز پروپان مناسب است .

رگلاتور دوگیج AR/CO2 ACE ایتالیا
بستن

رگلاتور دوگیج AR/CO2 ACE ایتالیا

رگلاتور دوگیج AR/CO2  ACE ایتالیا یکی از رگلاتور های با کیفیتی است که دارای قیمت بسیار مناسبی است . این محصول ساخته شده از بدنه بسیار مقاومی از آلیاژ برنج فورج شده است که تمامی نیازان مشتریان را به خوبی برطرف می کند .

این رگلاتور دارای ورودی 315 بار و 32 لیتر بر دقیقه خروج است که برای گاز AR/CO2 مناسب است .

رگلاتور فلومتردار AR/CO2 ACE ایتالیا
بستن

رگلاتور فلومتردار AR/CO2 ACE ایتالیا

رگلاتور فلومتردار AR/CO2  ACE ایتالیا یکی از رگلاتور های با کیفیتی است که دارای قیمت بسیار مناسبی است . این محصول ساخته شده از بدنه بسیار مقاومی از آلیاژ برنج فورج شده است که تمامی نیازان مشتریان را به خوبی برطرف می کند .

این رگلاتور دارای ورودی 315 بار و 32 لیتر بر دقیقه خروج است که برای گاز AR/CO2 مناسب است .

رگلاتور نیتروژن ACE ایتالیا
بستن

رگلاتور نیتروژن ACE ایتالیا

رگلاتور نیتروژن ACE ایتالیا یکی از رگلاتور های با کیفیتی است که دارای قیمت بسیار مناسبی است . این محصول ساخته شده از بدنه بسیار مقاومی از آلیاژ برنج فورج شده است که تمامی نیازان مشتریان را به خوبی برطرف می کند .

این رگلاتور دارای ورودی 300 بار و 10 بار خروج است که برای گاز نیتروژن مناسب است .

سرپیک جوش ACE ایتالیا
بستن

سرپیک جوش ACE ایتالیا

سرپیک جوش ACE ایتالیا یکی از سرپیک های با کیفیتی است که دارای قیمت بسیار مناسبی است . این محصول ساخته شده از بدنه بسیار مقاومی از آلیاژ برنج فورج شده که تمامی نیازان مشتریان را به خوبی برطرف می کند .

این سرپیک همانطور که می دانید هواگاز است و با گاز اکسیژن و استیلن یا پروپان قابل استفاده است و دارای چهار سری است که قسمت نوک آن از سایز 1 تا 4 عوض می شود و توانایی جوشکاری از 0.4 تا 5 میلیمتر را دارا می باشد .