Home » گازها » سیستم توزیع

نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

سیستم تجمیع و توزیع سیلندر

برای جابجایی و توزیع گازها مخازن با اندازه استاندارد همانطور که مزیت هستند محدودیت نیز هستند برای رفع این محدودیت می توانید چند سیلندر گاز با ظرفیت مشخص را به یکدیگر متصل نمایید و حجم بالایی از گاز در اختیار داشته باشید برای اتصال این سیلندرها بسته به نیاز شما تعداد مشخصی کپسول گاز به یک خط پرفشار متصل می شود و در نهایت یک خروجی با مقدار زیاد گاز خواهید داشت . به این سیستم تجمیع و توزیع مانی فولد گفته می شود . البته مانی فولد ها در پالت های اکسیژن نیز کاربرد دارند.