يار و همراه صنعت ايران زمين
يار و همراه صنعت ايران زمين
نمایش 9 24 36

تورچ 5 متری جوشکاری میگ 24 ewm

مشخصات تورچ 5 متری جوشکاری میگ 24 ewm تورچ 5 متری جوشکاری میگ 24 ewm  یکی از تورچ های قدرتمند

تورچ 4 متری جوشکاری میگ 24 ewm 

مشخصات تورچ 4 متری جوشکاری میگ 24 ewm تورچ 4 متری جوشکاری میگ 24 ewm  یکی از تورچ های قدرتمند

تورچ 3 متری جوشکاری میگ 24 ewm 

مشخصات تورچ 3 متری جوشکاری میگ 24 ewm تورچ 3 متری جوشکاری میگ 24 ewm  یکی از تورچ های قدرتمند

تورچ میگ MB500 ترافیمت (MB501)

تورچ میگ MB500 ترافیمت یکی از تورچ های قدرتمند میگ آبخنک است که به صورت آبخنک نیز توسط شرکت trafimet  تولید می شود. این تورچ توانایی جوشکاری  تا 500 آمپر دارد .

از این تور امروزه در بسیار از شرکت ها ، کارخانه ها ، کارگاه ها و هرکجا که نیاز به جوشکاری باشد مورد استفاده قرار میگیرد . این تورچ برای این انقدر محبوب است که هزینه نگهداری پایینی نسبت به تورچ های دیگر دارد و توان جوشکاری متوسطی دارد .

تورچ میگ MB500 ترافیمت (MB501)

این تورچ دارای دو پایه نازل هواخنک و آبخنک است که تمامی نازل ها را ساپورت می کند . این تورچ دارای بیشترین توان خروجی تورچ های میگ است .

از این تورچ برای جوشکاری  با نازل های 0.8 تا 1.6 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر در اندازه 3 متری موجود می باشد .

به این تورچ ، تورچ CO2 میگ MB501 گفته می شود

تورچ میگ MB500  یکی از تورچ های قدرتمند میگ آبخنک است که به صورت آبخنک نیز توسط شرکت trafimet  تولید می شود. این تورچ توانایی جوشکاری  تا 500 آمپر دارد .

از این تور امروزه در بسیار از شرکت ها ، کارخانه ها ، کارگاه ها و هرکجا که نیاز به جوشکاری باشد مورد استفاده قرار میگیرد . این تورچ برای این انقدر محبوب است که هزینه نگهداری پایینی نسبت به تورچ های دیگر دارد و توان جوشکاری متوسطی دارد .

تورچ میگ MB500

این تورچ دارای دو پایه نازل هواخنک و آبخنک است که تمامی نازل ها را ساپورت می کند . این تورچ دارای بیشترین توان خروجی تورچ های میگ است .

از این تورچ برای جوشکاری  با نازل های 0.8 تا 1.6 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر در اندازه 3 متری موجود می باشد .

تورچ میگ TMAX 400 ترافیمت

تورچ میگ TMAX 400 یکی از تورچ های میگ آبخنک است که به صورت آبخنک نیز توسط شرکت trafimet  تولید می شود. این تورچ برای اولین بار در شرکت TRAFIMET ایتالیا ساخته شد و از آن استقبال زیادی شد.

این تورچ توانایی جوشکاری  تا 450 آمپر برای  جریان DC و 400 آمپر برای جریان AC دارد .

از این تورچ امروزه در بسیار از شرکت ها ، کارخانه ها ، کارگاه ها و هرکجا که نیاز به جوشکاری باشد مورد استفاده قرار میگیرد . این تورچ برای این انقدر محبوب است که هزینه نگهداری پایینی نسبت به تورچ های دیگر دارد و توان جوشکاری متوسطی دارد .

تورچ میگ TMAX 400 ترافیمت

از این تورچ برای جوشکاری  با نازل های 0.8 تا 1.6 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر در اندازه 3 متری موجود می باشد .این محصول یک ریقب بزرگ برای تورچ های MB501 است ولی باید به این نکته اشاره نمود که تورچ MB501 خیلی قدرتمند تر ازتورچ های مکسی 4000 است .

تورچ جوشکاری میگ MB500 ترافیمت

مشخصات تورچ جوشکاری میگ MB500 ترافیمت تورچ میگ MB500  یکی از تورچ های قدرتمند میگ آبخنک است که به صورت

تورچ میگ ERGOPLUS 40 ترافیمت

تورچ میگ ERGOPLUS 40 یکی از قدرتمندترین تورچ های میگ هواخنک است که به صورت آبخنک نیز توسط شرکت trafimet  تولید می شود. این تورچ توانایی جوشکاری  تا 340 آمپر برای  جریان DC و 320 آمپر برای جریان AC دارد .

از این تور امروزه در بسیار از شرکت ها ، کارخانه ها ، کارگاه ها و هرکجا که نیاز به جوشکاری باشد مورد استفاده قرار میگیرد . این تورچ برای این انقدر محبوب است که هزینه نگهداری پایینی نسبت به تورچ های دیگر دارد و توان جوشکاری متوسطی دارد .

تورچ میگ ERGOPLUS 40 ترافیمت

از این تورچ برای جوشکاری  با نازل های 0.8 تا 1.2 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر در اندازه 3 متری موجود می باشد .

تورچ میگ آبخنک ERGOPLUS 36 TRAFIMET

تورچ میگ 36 یکی از قدرتمندترین تورچ های میگ آبخنک است که توسط شرکت trafimet  تولید می شود. این تورچ توانایی جوشکاری  تا 340 آمپر برای  جریان DC و 320 آمپر برای جریان AC دارد .

از این تور امروزه در بسیار از شرکت ها ، کارخانه ها ، کارگاه ها و هرکجا که نیاز به جوشکاری باشد مورد استفاده قرار میگیرد . این تورچ برای این انقدر محبوب است که هزینه نگهداری پایینی نسبت به تورچ های دیگر دارد و توان جوشکاری متوسطی دارد .

از این تورچ برای جوشکاری  با نازل های 0.8 تا 1.2 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر در اندازه 3 متری موجود می باشد .

تورچ میگ هواخنک ERGOPLUS 36 TRAFIMET

تورچ میگ 36 یکی از قدرتمندترین تورچ های میگ هواخنک است توسط شرکت trafimet  تولید می شود. این تورچ توانایی جوشکاری  تا 340 آمپر برای  جریان DC و 320 آمپر برای جریان AC دارد .

از این تور امروزه در بسیار از شرکت ها ، کارخانه ها ، کارگاه ها و هرکجا که نیاز به جوشکاری باشد مورد استفاده قرار میگیرد . این تورچ برای این انقدر محبوب است که هزینه نگهداری پایینی نسبت به تورچ های دیگر دارد و توان جوشکاری متوسطی دارد .

از این تورچ برای جوشکاری  با نازل های 0.8 تا 1.2 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر در اندازه 3 متری موجود می باشد .

تورچ میگ ERGOPLUS 25 TRAFIMET

تورچ میگ 25 یکی از تورچ های محبوب میگ هواخنک است که توسط شرکت trafimet ساخته شده است . این تورچ توانایی جوشکاری  تا 230 آمپر برای  جریان DC و 220 آمپر برای جریان AC دارد .

از این تور امروزه در بسیار از شرکت ها ، کارخانه ها ، کارگاه ها و هرکجا که نیاز به جوشکاری باشد مورد استفاده قرار میگیرد . این تورچ برای این انقدر محبوب است که هزینه نگهداری پایینی نسبت به تورچ های دیگر دارد و توان جوشکاری متوسطی دارد .

از این تورچ برای جوشکاری  با نازل های 0.8 تا 1.2 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر در اندازه 3 متری موجود می باشد .

تورچ میگ ERGOPLUS 24 TRAFIMET

تورچ میگ 24 یکی از تورچ های میگ هواخنک است که توسط شرکت trafimet ساخته شده است . این تورچ توانایی جوشکاری  تا 250 آمپر برای  جریان DC و 220 آمپر برای جریان AC دارد .

از این تورچ امروزه در بسیار از شرکت ها ، کارخانه ها ، کارگاه ها و هرکجا که نیاز به جوشکاری باشد مورد استفاده قرار میگیرد .

از این تورچ برای جوشکاری  با نازل های 0.8 تا 1.2 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر در اندازه 3 متری موجود می باشد .

تورچ میگ ERGOPLUS 15 TRAFIMET

تورچ میگ 15 یکی از آمپرپایین ترین های تورچ های میگ هواخنک است که توسط شرکت trafimet ساخته شده است . این تورچ توانایی جوشکاری  تا 180 آمپر برای  جریان DC و 150 آمپر برای جریان AC دارد .

از این تورچ امروزه در بسیار از شرکت ها ، کارخانه ها ، کارگاه ها و هرکجا که نیاز به جوشکاری باشد مورد استفاده قرار میگیرد . این تورچ برای این انقدر محبوب است که هزینه نگهداری پایینی نسبت به تورچ های دیگر دارد و توان جوشکاری خوب رو به متوسط دارد .

از این تورچ برای جوشکاری  با نازل های 0.8 تا 1.0 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر در اندازه 3 متری موجود می باشد .

عوامل موثر در انتخاب تورچ جوشکاری میگ

جوشکاری قوس فلزی گازی به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود : جوشکاری با گاز بی اثر که به آن میگ (MIG) گفته می شود و جوشکاری با گاز فعال که به آن (MAG) می گویند. این نوع جوشکاری به جوشکاری CO2 یا جوش میگ شناخته می شود.

برای انتخاب تورچ جوش میگ گزینه های بسیار زیادی در بازار موجود است و از این حیث هیچ محدودیتی از نظر قیمت و کیفیت وجود ندارد.

همه انواع مشعل جوشکاری میگ از نظر طراحی و شکل یکسان هستند و تفاوت های کمی بین آنها وجود دارد که این تفاوت ها مشعل جوشکاری میگ را برای کارهای مختلف بهینه خواهد کرد.

شکل استاندارد طراحی مشعل جوش CO2 چگونه است ؟

اگر بخواهیم به شکل ساده عنوان کنیم ، تورچ جوش میگ از مهره و اتصالات اتصال به دستگاه جوش CO2 شروع و تا نازل جوش ادامه دارد و مجموعه آن چیزی که در این فاصله وجود دارد تورچ میگ گفته می شود. که شامل اتصالات ، شیلنگها ، کابل قدرت ، دسته تورچ ، گردنه تورچ ، شعله پوش و نازل است.

شکل استاندارد طراحی مشعل جوش CO2 چگونه است

نمای کلی قطعات مصرفی تورچ میگ

تصویر فوق شامل گردنه تورچ CO2 ، 1)عایق گردنه تورچ میگ ،2) گاز پخش کن ، 3)پایه نازل ، 4)نازل جوش میگ و 5)شعله پوش تورچ میگ است

نکته قابل توجه :

یکی از مواردی که در انتخاب تورچ میگ باید مورد توجه قرار بگیرد آمپر دستگاه است بطور مثال منطقی نیست که یک تورچ 600 آمپر به دستگاه جوش 200 آمپر متصل شود. همچنین در سطح مقابل استفاده از یک تورچ 200 آمپر با دستگاه میگ 600 آمپر قابل قبول نیست. تورچ میگ باید متناسب با دستگاه جوش میگ انتخاب شود.

نمونه هایی از جوشکاری میگ یا جوشکاری co2 از کانال آپارات جوشیار :

تورچ جوش آب خنک و یا هوا خنک انتخاب کنیم ؟

انتخاب تورچ میگ با یک سوال دیگر روبرو است : سیستم آب خنک و یا هوا خنک . در حقیقت مشعل جوش میگ که از آمپرهای بالا استفاده می کند معمولا آب خنک است و اگر آمپر پایین تر استفاده کنید هوا خنک مناسب خواهد بود . اما آنچه که تجربه نشان داده آن است که تورچ میگ آب خنک از نظر عملکرد و دوام در سطح بالاتری قرار دارد.

سیستم های جوشکاری آب خنک و هوا خنک از نظر کارایی تفاوتی ندارند ، هرکسی که با این سیستم ها کار کرده باشد به شما خواهد گفت که کنترل تورچ و جوشکاری با آن بسیار ساده است. تنها تفاوت محسوس طول عمر و قدرت تورچ آب خنک است . با این توصیفات واضح است که تورچ هواخنک برای آمپرهای پایین تر مثلا 200 آمپر کاربرد دارد و تورچ آب خنک برای آمپرهای بالاتر از 200 مورد استفاده قرار  می گیرد.

اما واضح است که استفاده از سیستم آب خنک به نسبت سیستم هوا خنک گران تر است . بطور مثال تورچ آب خنک حدود 20 تا 30 درصد گران قیمت تر از تورچ هوا خنک است. به همین تناسب قطعات مصرفی تورچ آب خنک نیز گرانتر است. همچنین نصب و نگهداری سیستم آب خنک نیز هزینه های خود را دارد. بنابراین قیمت قطعات و نگهداری سیستم جوشکاری آب خنک نیز می تواند در تصمیم گیری موثر باشد.

تورچ میگ MIG500

تورچ میگ 500 مینو یکی از نمونه های تورچ های آبخنک است

تورچ میگ MB25 D-WELD دی ولد یکی از نمونه های تورچ هواخنک است

تورچ میگ MB25 D-WELD دی ولد

ابزارهای کنترل روی تورچ CO2 :

وقتی که در مورد سیستم خنک کننده تصمیم گیری شود سوال بعدی در مورد این است که چه ابزارهای کنترلی روی تورچ نیاز دارید. این ابزار های کنترلی میتوانند نیازهای مختلف کاربر را تامین نمایند. ساده ترین آنها کلید خاموش و روشن یا کلید دسته تورچ است . در این مورد هم تصمیم با شماست که کلید رو یا زیر دسته باشد . اگر کار با شست راحت تر است باید روی دسته و اگر کلید تورچ پایین باشد با انگشت اشاره کار می کند.

شاید بخواهید در حین جوشکاری آمپر دستگاه را افزایش یا کاهش دهید . یک کلید کم و زیاد روی دسته جوش میگ شما را قادر می سازد تا بدون توقف جوشکاری ، آمپر و چسبندگی را کم و زیاد کنید.

تورچ جوشکاری میگ با دکمه کم و زیاد

همچنین اگر از دستگاه جوش میگ پیشرفته دیجیتالی استفاده کنید عملکرد های کنترلی بیشتری رو مشعل جوش میگ وجود دارد که می تواند حین جوشکاری به شما کمک کند. انتخاب آن با شماست که چگونه دستگاه و چگونه مشعلی مناسب کار است.

در تورچ های پیشرفته میگ صفحه نمایش کوچکی وجود دارد که پارامترهای خاص مورد نیاز جوشکار در آن نمایش پیدا می کند و تنظیم می گردد.

تورچ جوشکاری میگ با صفحه دیجیتال

به عبارت دیگر می توان گفت تمام تنظیماتی که برای کار با دستگاه جوش میگ نیاز دارید می تواند روی دسته تورچ CO2 قرار بگیرد. این مشعل ها زمانی که دستگاه میگ دور از دسترس هستند مانند مکانهایی که طول تورچ بلند است کاربرد دارد.

گردنه تورچ با قابلیت تعویض سریع :

همانطور که گفته شد تورچ های جوشکاری می توانند دامنه وسیعی از آمپر ها را پوشش دهند و تفاوت عملکردی با یکدیگر ندارند. بر اساس سیستم جدید برخی از سازندگان دستگاه مانند شرکت فرونیوس ، گردنه تورچ میگ می تواند به سرعت تعویض شود ، تغییر گردنه تورچ سرعت عمل بسیار بالایی در فرآیندهای پیچیده ایجاد می کند و فضاهای غیر قابل دسترس را در دسترس قرار می دهد.

از آنجاییکه گردنه تورچ نزدیکترین بخش به حوضچه جوش است و امکان آسیب پذیری دارد قابلیت تعویض سریع گردنه ، زمان خاموشی دستگاه بابت تعمیر را کاهش می دهد.

گردنه تورچ جوشکاری میگ با قابلیت تعویض

قابلیت دیگر این نوع گردنه تورچ میگ چرخش 360 درجه است که کار جوشکاری بالاسری را تسهیل می کند .

همانطور که در مطالب فوق مشاهده فرمودید انتخاب تورچ جوش MIG/MAG کاملا وابسته به نیاز کاربر انجام می شود و به دلیل تنوع بالای محصول و قابلیت ها لازم است قبل از انتخاب با یک مشاور صحبت کنید و بهترین انتخاب را داشته باشید.