Home » جوش تیگ » لوازم مصرفی تورچ تیگ

نمایش 1–12 از 91 نتیجه

نمایش 9 24 36

دسته سوییچ دار آرگون D-WELD

یکی از محصولات بسیار مصرفی در تورچ های آرگون دسته سوییچ دار آرگون است که برای قطع و وصل جریان در جوشکاریآرگون مورد استفاده قرار می گیرد . این دسته روی انواع گردنه هواخنک و آبخنک نصب می گردد .

این محصول ساخته شده شرکت D-WELD است و تشکیل شده از یک بدنه اصلی ، برد الکتریکی ، کلید روی برد ، مفصل و فنر می باشد .

دسته سوییچ دار آرگون برند trafimet

یکی از محصولات بسیار مصرفی در تورچ های آرگون دسته سوییچ دار آرگون است که برای قطع و وصل جریان در جوشکاریآرگون مورد استفاده قرار می گیرد . این دسته روی انواع گردنه هواخنک و آبخنک نصب می گردد .

این محصول ساخته شده شرکت trafimet است و تشکیل شده از یک بدنه اصلی ، برد الکتریکی ، کلید روی برد ، مفصل و فنر می باشد .

دنباله بلند ERGOTIG 26F برند trafimet

دنباله بلند ERGOTIG 26F یکی از محصولات با کیفیت شرکت trafimet است که برای تورچ های جوشکاری تیگ  ERGOTIG 26F مورد استفاده قرار می گیرد .

این محصول ساخته شده از آلیاژ برنج است و دارای مقاومت بسیار خوبی است و دارای یک روکش پلاستیکی است . این محصول برای نگهداری الکترود های تنگستن در سایز بزرگ (17.5 سانت ) مورد استفاده قرار می گیرد .

دنباله بلند WP26 D-WELD

دنباله بلند WP26 یکی از محصولات با کیفیت شرکت D-WELD است که برای تورچ های جوشکاری تیگ  WP26 مورد استفاده قرار می گیرد .

این محصول ساخته شده از آلیاژ برنج است و دارای مقاومت بسیار خوبی است و دارای یک روکش پلاستیکی است . این محصول برای نگهداری الکترود های تنگستن در سایز بزرگ (17.5 سانت ) مورد استفاده قرار می گیرد .

دنباله بلند تورچ WP9 برند trafimet

دنباله بلند تورچ WP9 یکی از اجزای اصلی یک تورچ است و معمولا دارای مدل های مختفی است که این مدل را دنباله کوتاه می نامند . دنباله بلند WP9 توسط شرکت trafimet ایتالیا تهیه و تولید می گردد .

این دنباله از آلیاژ برنج تهیه شده است و دارای روکش پلاستیکی است . این محصول برای گردنه های مینیاتوری و کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.

دنباله بلند تورچ تیگ آرگون WP9

دنباله بلند تورچ تیگ آرگون WP9

دنباله بلند WP9 یکی از محصولات با کیفیت شرکت D-WELD است که برای تورچ های جوشکاری  WP9 مورد استفاده قرار می گیرد .

این محصول ساخته شده از آلیاژ برنج است و دارای مقاومت بسیار خوبی است و دارای یک روکش پلاستیکی است . این محصول برای نگهداری الکترود های تنگستن در سایز بزرگ (17.5 سانت ) مورد استفاده قرار می گیرد .

دنباله بلند WP9 یکی از محصولات با کیفیت تورچ تیگ است که برای جوشکاری با گاز محافظ آرگون کاربرد دارد.این محصول تشکیل شده از یک دنده برنجی و پلاستیک است . از این قطعه برای بسته شدن روی گردنه تورچ استفاده می گردد . این محصول به این علت روی تورچ بسته می گردد که الکترود تنگستن را روی گردنه حفظ کند و مانع از افتادن آن قسمت عقبی تورچ گردد . این گردنه یکی از محصولات شرکت دی ولد است که با کیفیت بسیار بالا تولید و می گردد .

دنباله کوتاه تورچ ERGOTIG 26F برند trafimet

دنباله کوتاه تورچ ERGOTIG 26F یکی از محصولات با کیفیت شرکت trafimet است که برای تورچ های جوشکاری تیگ ERGOTIG 26F مورد استفاده قرار می گیرد .

این محصول ساخته شده از برنج است دارای یک روکش پلاستیکی است که برای نگهداری الکترود تنگستن در سایز کوچک مورد استفاده قرار می گیرد .

دنباله کوتاه تورچ WP26 D-WELD

دنباله کوتاه تورچ WP26 یکی از محصولات با کیفیت شرکت D-WELD است که برای تورچ های جوشکاری تیگ WP26 مورد استفاده قرار می گیرد .

این محصول ساخته شده از برنج است دارای یک روکش پلاستیکی است که برای نگهداری الکترود تنگستن در سایز کوچک مورد استفاده قرار می گیرد .

دنباله کوتاه تورچ WP9 D-WELD

دنباله کوتاه تورچ WP9 یکی از محصولات با کیفیت شرکت D-WELD است که برای تورچ های جوشکاری تیگ WP9 مورد استفاده قرار می گیرد .

این محصول ساخته شده از برنج است دارای یک روکش پلاستیکی است که برای نگهداری الکترود تنگستن در سایز کوچک مورد استفاده قرار می گیرد .

دنباله کوتاه تورچ WP9 برند trafimet

دنباله تورچ یکی از اجزای اصلی یک تورچ است و معمولا دارای مدل های مختفی است که این مدل را دنباله کوتاه می نامند . دنباله کوتاه WP9 توسط شرکت trafimet ایتالیا تهیه و تولید می گردد .

این دنباله از آلیاژ برنج تهیه شده است و دارای روکش پلاستیکی است . این محصول برای گردنه های مینیاتوری و کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.

دنباله متوسط ERGOTIG 26F برند trafimet

دنباله متوسط  ERGOTIG 26F یکی از محصولات با کیفیت شرکت trafimet است که برای تورچ های جوشکاری تیگ  ERGOTIG 26F مورد استفاده قرار می گیرد .

این محصول ساخته شده از آلیاژ برنج است و دارای مقاومت بسیار خوبی است و دارای یک روکش پلاستیکی است . این محصول برای نگهداری الکترود های تنگستن در سایز متوسط مورد استفاده قرار می گیرد .

دنباله متوسط WP26 D-WELD

دنباله متوسط  WP26 یکی از محصولات با کیفیت شرکت D-WELD است که برای تورچ های جوشکاری تیگ  WP26 مورد استفاده قرار می گیرد .

این محصول ساخته شده از آلیاژ برنج است و دارای مقاومت بسیار خوبی است و دارای یک روکش پلاستیکی است . این محصول برای نگهداری الکترود های تنگستن در سایز متوسط مورد استفاده قرار می گیرد .