نمایش 1–12 از 22 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
ست طلاسازی ایلدیز کد 2605
بستن

ست طلاسازی ایلدیز کد 2605

جوشکاری فلزات گرانبها همچون طلا و نقره به دلیل ضخامت کم این فلزات به مجموعه جوشکاری ظریف ایلدیز نیاز دارد. حجم مصرف این مجموعه بسیار کم و شعله آن نیز بسیار ظریف است بنابراین برای جوش قطعات کوچک بهترین گزینه هستند.

این مجموعه شامل 4 نازل است .

بستن

سری گرمکن H1 ایلدیز ترکیه

یکی از محصولات مصرفی و کاربردی در صنعت هواگاز سری های گرمکن هستند که دارای سایزهای مختلفی هستند که یکی از آنها مدل 37011 است که به نام سری H1 در میان صنتعگران معروف می باشد که آلیاژ مس تهیه و تولید شده است. گرمکن های هواگاز همگی توانایی ایجاد 2600 تا 2800 درجه گرما را دارند که این گرما ربطی به سایز آنها ندارد و فقط با بزرگ شدن سایز های آن شعاع گرم کردن آن تغییر می کند . این گرمکن همانطور که گفتیم هواگاز است و توسط گازهای اکسیژن و پروپان قابل استفاده است .فشار قابل تنظیم و توصیه شده برای گاز اکسیژن 1 تا 2 بار و برای گاز پروپان 0.5 بار می باشد . مصرف گاز اکسیژن این مدل سری گرمکن بین 4000 تا 7000 لیتر بر ساعت و برای گاز پروپان 1000 تا 2000 لیتر بر ساعت است .
بستن

سری گرمکن H1M ایلدیز ترکیه

یکی از محصولات مصرفی و کاربردی در صنعت هواگاز سری های گرمکن هستند که دارای سایزهای مختلفی هستند که یکی از آنها مدل M37011 است که به نام سری H1M در میان صنتعگران معروف می باشد که آلیاژ مس تهیه و تولید شده است.

تنها تفاوت این مدل با سری های عادی تمام مس بودن این سری ها است که باعث طول عمر بیشتر این محصولات می گردد .

گرمکن های هواگاز همگی توانایی ایجاد 2600 تا 2800 درجه گرما را دارند که این گرما ربطی به سایز آنها ندارد و فقط با بزرگ شدن سایز های آن شعاع گرم کردن آن تغییر می کند .

این گرمکن همانطور که گفتیم هواگاز است و توسط گازهای اکسیژن و پروپان قابل استفاده است . فشار قابل تنظیم و توصیه شده برای گاز اکسیژن 2 تا 3 بار و برای گاز پروپان 0.3 تا 1 بار می باشد .

مصرف گاز اکسیژن این مدل سری گرمکن بین 5 تا 5.9 مترمکعب بر ساعت و برای گاز پروپان 1.5 تا 3.1 مترمکعب بر ساعت است .

بستن

سری گرمکن H2 ایلدیز ترکیه

یکی از محصولات مصرفی و کاربردی در صنعت هواگاز سری های گرمکن هستند که دارای سایزهای مختلفی هستند که یکی از آنها مدل 37022 است که به نام سری H2 در میان صنتعگران معروف می باشد که آلیاژ مس تهیه و تولید شده است.

گرمکن های هواگاز همگی توانایی ایجاد 2600 تا 2800 درجه گرما را دارند که این گرما ربطی به سایز آنها ندارد و فقط با بزرگ شدن سایز های آن شعاع گرم کردن آن تغییر می کند .

این گرمکن همانطور که گفتیم هواگاز است و توسط گازهای اکسیژن و پروپان قابل استفاده است . فشار قابل تنظیم و توصیه شده برای گاز اکسیژن 2 تا 3 بار و برای گاز پروپان 0.5 بار می باشد .

 مصرف گاز اکسیژن این مدل سری گرمکن بین 5900 تا 12800 لیتر بر ساعت و برای گاز پروپان 1500 تا 3200 لیتر بر ساعت است .

بستن

سری گرمکن H3 ایلدیز ترکیه

یکی از محصولات مصرفی و کاربردی در صنعت هواگاز سری های گرمکن هستند که دارای سایزهای مختلفی هستند که یکی از آنها مدل 37033 است که به نام سری H3 در میان صنتعگران معروف می باشد که آلیاژ مس تهیه و تولید شده است.

گرمکن های هواگاز همگی توانایی ایجاد 2600 تا 2800 درجه گرما را دارند که این گرما ربطی به سایز آنها ندارد و فقط با بزرگ شدن سایز های آن شعاع گرم کردن آن تغییر می کند .

این گرمکن همانطور که گفتیم هواگاز است و توسط گازهای اکسیژن و پروپان قابل استفاده است . فشار قابل تنظیم و توصیه شده برای گاز اکسیژن 2 تا 3 بار و برای گاز پروپان 0.5 بار می باشد .

 مصرف گاز اکسیژن این مدل سری گرمکن بین 8500 تا 22900 لیتر بر ساعت و برای گاز پروپان 2200 تا 5700 لیتر بر ساعت است .

بستن

سری گرمکن H3M ایلدیز ترکیه

یکی از محصولات مصرفی و کاربردی در صنعت هواگاز سری های گرمکن هستند که دارای سایزهای مختلفی هستند که یکی از آنها مدل M37033 است که به نام سری H3M در میان صنتعگران معروف می باشد که آلیاژ مس تهیه و تولید شده است. تنها تفاوت این مدل با سری های عادی تمام مس بودن این سری ها است که باعث طول عمر بیشتر این محصولات می گردد . گرمکن های هواگاز همگی توانایی ایجاد 2600 تا 2800 درجه گرما را دارند که این گرما ربطی به سایز آنها ندارد و فقط با بزرگ شدن سایز های آن شعاع گرم کردن آن تغییر می کند . این گرمکن همانطور که گفتیم هواگاز است و توسط گازهای اکسیژن و پروپان قابل استفاده است . فشار قابل تنظیم و توصیه شده برای گاز اکسیژن 4 تا 5 بار و برای گاز پروپان 0.3 تا 1 بار می باشد . مصرف گاز اکسیژن این مدل سری گرمکن بین 12.7 تا 17 مترمکعب بر ساعت و برای گاز پروپان 4.8 تا 7.3 مترمکعب بر ساعت است .
بستن

سری گرمکن H4 ایلدیز ترکیه

یکی از محصولات مصرفی و کاربردی در صنعت هواگاز سری های گرمکن هستند که دارای سایزهای مختلفی هستند که یکی از آنها مدل 37044 است که به نام سری H4 در میان صنتعگران معروف می باشد که آلیاژ مس تهیه و تولید شده است.

گرمکن های هواگاز همگی توانایی ایجاد 2600 تا 2800 درجه گرما را دارند که این گرما ربطی به سایز آنها ندارد و فقط با بزرگ شدن سایز های آن شعاع گرم کردن آن تغییر می کند .

این گرمکن همانطور که گفتیم هواگاز است و توسط گازهای اکسیژن و پروپان قابل استفاده است . فشار قابل تنظیم و توصیه شده برای گاز اکسیژن 3 تا 6 بار و برای گاز پروپان 1 بار می باشد .

 مصرف گاز اکسیژن این مدل سری گرمکن بین 14200 تا 28400 لیتر بر ساعت و برای گاز پروپان 3600 تا 7100 لیتر بر ساعت است .

بستن

سری گرمکن H4M ایلدیز ترکیه

یکی از محصولات مصرفی و کاربردی در صنعت هواگاز سری های گرمکن هستند که دارای سایزهای مختلفی هستند که یکی از آنها مدل M37044 است که به نام سری H4M در میان صنتعگران معروف می باشد که آلیاژ مس تهیه و تولید شده است.

تنها تفاوت این مدل با سری های عادی تمام مس بودن این سری ها است که باعث طول عمر بیشتر این محصولات می گردد .

گرمکن های هواگاز همگی توانایی ایجاد 2600 تا 2800 درجه گرما را دارند که این گرما ربطی به سایز آنها ندارد و فقط با بزرگ شدن سایز های آن شعاع گرم کردن آن تغییر می کند .

این گرمکن همانطور که گفتیم هواگاز است و توسط گازهای اکسیژن و پروپان قابل استفاده است . فشار قابل تنظیم و توصیه شده برای گاز اکسیژن 5 تا 6 بار و برای گاز پروپان 0.3 تا 1 بار می باشد .

مصرف گاز اکسیژن این مدل سری گرمکن بین 15.5 تا 22.6 مترمکعب بر ساعت و برای گاز پروپان 6.8 تا 8.2 مترمکعب بر ساعت است .

بستن

سری گرمکن H5 ایلدیز ترکیه

یکی از محصولات مصرفی و کاربردی در صنعت هواگاز سری های گرمکن هستند که دارای سایزهای مختلفی هستند که یکی از آنها مدل 37055 است که به نام سری H5 در میان صنتعگران معروف می باشد که آلیاژ مس تهیه و تولید شده است.

گرمکن های هواگاز همگی توانایی ایجاد 2600 تا 2800 درجه گرما را دارند که این گرما ربطی به سایز آنها ندارد و فقط با بزرگ شدن سایز های آن شعاع گرم کردن آن تغییر می کند .

این گرمکن همانطور که گفتیم هواگاز است و توسط گازهای اکسیژن و پروپان قابل استفاده است . فشار قابل تنظیم و توصیه شده برای گاز اکسیژن 4.8 بار و برای گاز پروپان 1.5 بار می باشد .

 مصرف گاز اکسیژن این مدل سری گرمکن بین 17000 تا 39700 لیتر بر ساعت و برای گاز پروپان 4300 تا 10000 لیتر بر ساعت است .

سری گرمکن H5 موریس تایوان
بستن

سری گرمکن H5 موریس تایوان

از محصولات محبوب و ویژه موریس تایوان سری H5 است که برای عملیات پیش گرم و ذوب برخی از متریال ها مورد استفاده قرار می گیرد . این محصول توانایی پیشگرم و ذوب کردن فلزات تا 300 میلیمتر را دارد .

از این سری می توان تا حرارت 2600 درجه با میکس گاز اکسیژن و پروپان و 3300 درجه برای میکس گاز اکسیژن و استیلن استفاده نمود . این سری روی لوله های بلند گرمکن موریس بسته می گردد .

بستن

سری گرمکن H5M ایلدیز ترکیه

یکی از محصولات مصرفی و کاربردی در صنعت هواگاز سری های گرمکن هستند که دارای سایزهای مختلفی هستند که یکی از آنها مدل M37055 است که به نام سری H5M در میان صنتعگران معروف می باشد که آلیاژ مس تهیه و تولید شده است.

تنها تفاوت این مدل با سری های عادی تمام مس بودن این سری ها است که باعث طول عمر بیشتر این محصولات می گردد .

گرمکن های هواگاز همگی توانایی ایجاد 2600 تا 2800 درجه گرما را دارند که این گرما ربطی به سایز آنها ندارد و فقط با بزرگ شدن سایز های آن شعاع گرم کردن آن تغییر می کند .

این گرمکن همانطور که گفتیم هواگاز است و توسط گازهای اکسیژن و پروپان قابل استفاده است . فشار قابل تنظیم و توصیه شده برای گاز اکسیژن 6 تا 7 بار و برای گاز پروپان 0.3 تا 1 بار می باشد .

مصرف گاز اکسیژن این مدل سری گرمکن بین 22 تا 22.5 مترمکعب بر ساعت و برای گاز پروپان 7.9 تا 12.7 مترمکعب بر ساعت است .

سری گرمکن قدرتمند هواگاز ایلدیز
بستن

سری گرمکن قدرتمند هواگاز ایلدیز

این سری گرمکن های ایلدیز به دلیل نوع متریال بکار رفته در آنها قدرتمند تر از سایر گرمکن های بازار هستند . همچنین نوع شعله خارج شده از این گرمکن منظم تر و قدرتمند تر است بنابراین منطقی است که میزان مصرف منابع آن نیز بیشتر است. در این نوع از گرمکن هواگاز می توانید علاوه بر گاز پروپان از گاز طبیعی نیز استفاده کنید.

انواع سایز گرمکن های قدرتمند ایلدیز با H1M,H2M,H3M,H4M,H5M شناخته می شوند.