جوشیار، یار و همراه صنعت ايران زمين

جوشیار، یار و همراه صنعت ايران زمين

ایمنی جوش و برش هواگاز

ایمنی جوش و برش هواگاز

هر کجا که صحبت از شعله می شود قطعاً خطرات ناشی از آن نیز باید در نظر گرفته شود. برخی از موارد ایمنی جوش و برش هواگاز شامل آماده بودن محیط کار، پوشیدن لباس کار مناسب و تعمیر و نگهداری مناسب و دوره ای از موارد مهم و ضروری است.

با این حال فعالیت جوشکاری و برشکاری هواگاز می تواند اتفاقاتی خارج از موارد کنترل شده بوجود آورد. برای به حداقل رساندن حوادث پیش بینی نشده در محیط کار باید از تجهیزات ایمنی جوش و برش هواگاز همچون فلاشبک آرستور استفاده نمود.

آشنایی ایمنی جوش و برش هواگاز

فلاشبک آرستور یک شیر یکطرفه است که برگشت شعله از سمت سرپیک به سمت مخازن اکسیژن و گاز را غیرممکن می نماید.

محل نصب این تجهیزات می تواند پس از رگلاتور، بین مسیر شیلنگ و یا متصل به دسته جوشکاری باشد.

تفاوت فلاشبک های مختلف علاوه بر محل نصب، به سایز اتصال و حجم و فشار گازی که از آن عبور می کند مرتبط است.

انواع فلاشبک

فلاشبک های زینسر آلمان : کیفیت این محصولات کاملا منطبق بر استانداردهای معتبر اروپایی است. انواع فلاشبک هواگاز زینسر برای محل نصب رگلاتور، بین شیلنگ و پشت دسته ساخته می شود. همچنین فلاشبک کوپلینگی زینسر آلمان برای جدا شدن دسته از مسیر شیلنگ ساخته شده است.

در تصویر مقابل فلاشبک پشت دسته زینسر را مشاهده میکنید

فلاشبک جوشکاری زینسر آلمان
فلاشبک بین شیلنگ گلور سوییس

فلاشبک هواگاز گلور : محصولات ایمنی جوش و برش هواگاز گلور شامل فلاشبک آرستور و همچنین خشک کن های هواگاز است. این محصولات علاوه بر غیرقابل برگشت بودن گاز در مسیر ، قابلیت فیلتر گاز ورودی به سرپیک و جلوگیری از آسیب های آن را دارند.

 در تصویر مقابل فلاشبک بین شیلنگ گلور را مشاهده میکنید

فلاشبک آرستور ایلدیز ترکیه : از جمله محصولات ایمنی جوش و برش می توان به فلاشبک های ایلدیز ترکیه اشاره نمود که علاوه بر قیمت مناسب از کیفیت بالایی برخوردار هستند.

 در تصویر مقابل فلاشبک اکسیژن پشت مانومتر ایلدیز را مشاهده میکنید
فلاشبک مانومتر اکسیژن ایلدیز ترکیه کد 1030

و در آخر برای مشاوره و خرید محصولات جوش و برش هوا گاز و محصولات ایمنی هواگاز از جمله انواع  فلاشبک ها میتوانید با مشاورین جوشیار در ارتباط باشید