يار و همراه صنعت ايران زمين
يار و همراه صنعت ايران زمين
نمایش 9 24 36

دستگاه POWER-GOUGE-INV SERIES-10.00 صبا الکتریک

دستگاه  POWER-GOUGE-INV SERIES-10.00  سه فاز یکی از دستگاه های اینورتری شرکت صبا الکتریک که برای الکترود های قطر 3  و 4 و 5  و انبر گوج و تیگ با جریان DC مورد استفاده قرار می گیرد

این دستگاه از تکنولوژی اینورتر بهره می برد و دارای مصرف بسیار پایین برق است.برق ورودی این دستگاه 380 ولت است  و توان خروجی این دستگاه تا 1000 آمپر  100% Duty Cycle و 750 آمپر 60% است.

. این محصول دارای 75  کیلوگرم وزن و تغذیه برق آن از برق سه فاز است که حداکثر توان مصرفی آن 90  آمپر می باشد .

دستگاه POWER-GOUGE-INV SERIES-12.50 صبا الکتریک

دستگاه  POWER-GOUGE-INV SERIES-12.50  سه فاز یکی از دستگاه های اینورتری شرکت صبا الکتریک که برای الکترود های قطر 3  و 4 و 5  و انبر گوج و تیگ با جریان DC مورد استفاده قرار می گیرد

این دستگاه از تکنولوژی اینورتر بهره می برد و دارای مصرف بسیار پایین برق است.برق ورودی این دستگاه 380 ولت است  و توان خروجی این دستگاه تا 1250 آمپر  100% Duty Cycle و 1000 آمپر 60% است.

. این محصول دارای 79  کیلوگرم وزن و تغذیه برق آن از برق سه فاز است که حداکثر توان مصرفی آن 105  آمپر می باشد .

دستگاه POWER-GOUGE-INV SERIES-8.0 صبا الکتریک

دستگاه  POWER-GOUGE-INV SERIES-8.0  سه فاز یکی از دستگاه های اینورتری شرکت صبا الکتریک که برای الکترود های قطر 3  و 4 و 5  و انبر گوج و تیگ با جریان DC مورد استفاده قرار می گیرد

این دستگاه از تکنولوژی اینورتر بهره می برد و دارای مصرف بسیار پایین برق است.برق ورودی این دستگاه 380 ولت است  و توان خروجی این دستگاه تا 630 آمپر  100% Duty Cycle و 800 آمپر 60% است.

. این محصول دارای 75  کیلوگرم وزن و تغذیه برق آن از برق سه فاز است که حداکثر توان مصرفی آن 80  کیلو ولت آمپر می باشد .

دستگاه جوش POWER -REC-200A2 صبا الکتریک

مشخصات دستگاه جوش POWER -REC-200A2 صبا الکتریک دستگاه جوش POWER -REC-200A2 صبا الکتریک تک فاز هواخنک یکی از دستگاه های

دستگاه جوش POWER LIGHT-2001 TURBO صبا الکتریک

مشخصات دستگاه جوش POWER LIGHT-2001 TURBO صبا الکتریک دستگاه جوش POWER LIGHT-2001 TURBO صبا الکتریک سه فاز هواخنک یکی از

دستگاه جوش R-INV-200F صبا الکتریک

مشخصات دستگاه جوش R-INV-200F صبا الکتریک دستگاه جوش R-INV-200F صبا الکتریک تک فاز هواخنک یکی از دستگاه های اینورتری شرکت

دستگاه جوش R-INV-200N صبا الکتریک

مشخصات دستگاه جوش R-INV-200N صبا الکتریک دستگاه جوش  R-INV-200N تک فاز هواخنک یکی از دستگاه های اینورتری شرکت صبا الکتریک

دستگاه جوش اينورتر الكترود IT500C ایران ترانس

دستگاه جوش اينورتر الكترود  IT500C‍ یکی از دستگاه های اینورتری این شرکت است که برای جوشکاری اسکلت های صنعتی و فلزی از جنس فولاد تا الکترود قطر 6 به صورت دائم  با جنس اسیدی ، قلیایی ، فولادی ضد زنگ و طرح آهن  مورد استفاده قرار می گیرد .

این دستگاه از تکنولوژی اینورتر و سیستم  IGBT بهره می برد وزن این دستگاه  35 کیلوگرم  است و بازدهی آن تا 85% را افزایش می دهد . توان ورودی این دستگاه 220 ولت است و تا توان خروجی آن 20 تا 500 آمپر مورد استفاده قرار می گیرد .

دستگاه جوش اينورتر الكترود (سلولزي ) IT300CE ایران ترانس

دستگاه جوش اينورتر الكترود (سلولزي )IT300CE  یکی از دستگاه های کم مصرف و پرقدرت این شرکت است که برای جوشکاری مخصوص الكترود هاي سلولزي ( 6010 ) ، الكترود هاي فولادي  ضد زنگ و الكترود هاي طرح آهن مورد استفاده قرار می گیرد .

این دستگاه از تکنولوژی اینورتر و سیستم  IGBT بهره می برد وزن این دستگاه 9 کیلوگرم  است و بازدهی آن تا 85% را افزایش می دهد . توان ورودی این دستگاه 220 ولت است و تا توان خروجی آن 20 تا 250 آمپر مورد استفاده قرار می گیرد .

دستگاه جوش اينورتر الكترود IT350M ایران ترانس

دستگاه جوش اينورتر الكترود (سلولزي )IT300CE  یکی از دستگاه های کم مصرف و پرقدرت این شرکت است که برای جوشکاری مخصوص الكترود هاي سلولزي ( 6010 ) ، الكترود هاي فولادي  ضد زنگ و الكترود هاي طرح آهن مورد استفاده قرار می گیرد .

این دستگاه از تکنولوژی اینورتر و سیستم  IGBT بهره می برد وزن این دستگاه 28.5  کیلوگرم  است و بازدهی آن تا 85% را افزایش می دهد . توان ورودی این دستگاه 220 ولت است و تا توان خروجی آن 20 تا 315  آمپر مورد استفاده قرار می گیرد .

دستگاه جوش اينورتر الكترود IT400M ایران ترانس

دستگاه جوش اينورتر الكترود   IT400M یکی از دستگاه های کم مصرف و پرقدرت این شرکت است که برای جوشکاری تا قطر 5 الكترود هاي سلولزي ( 6010 ) ، الكترود هاي فولادي  ضد زنگ و الكترود هاي طرح آهن مورد استفاده قرار می گیرد .

این دستگاه از تکنولوژی اینورتر و سیستم  MOSFET بهره می برد وزن این دستگاه 28 کیلوگرم  است و بازدهی آن تا 85% را افزایش می دهد . توان ورودی این دستگاه 380  ولت است و تا توان خروجی آن 20 تا 400  آمپر مورد استفاده قرار می گیرد .

دستگاه جوش اينورتر الکترود IT 250 C ایران ترانس

دستگاه جوش اينورتر الکترود IT 250 C  یکی از دستگاه های اینورتری این شرکت است که برای جوشکاری اسکلت های صنعتی و فلزی از جنس فولاد تا الکترود قطر 4 به صورت دائم  با جنس اسیدی ، قلیایی ، فولادی ضد زنگ و طرح آهن  مورد استفاده قرار می گیرد .

این دستگاه از تکنولوژی اینورتر و سیستم  IGBT بهره می برد وزن این دستگاه  9.5 کیلوگرم  است و بازدهی آن تا 85% را افزایش می دهد . توان ورودی این دستگاه 220 ولت است و تا توان خروجی آن 20 تا 250 آمپر مورد استفاده قرار می گیرد .

دستگاه جوش اینورتر Star Arc 180 ایلدیز

مشخصات دستگاه جوش اینورتر Star Arc 180 ایلدیز دستگاه جوش اینورتر Star Arc 180 ایلدیز تک فاز هواخنک یکی از

دستگاه جوش اینورتر Star Arc 220 ایلدیز

دستگاه جوش اینورتر Star Arc 220 ایلدیز دستگاه جوش اینورتر Star Arc 220 ایلدیز تک فاز هواخنک یکی از دستگاه

دستگاه جوش اینورتر الکترود IT 200 M ایران ترانس

دستگاه جوش اینورتر الکترود IT 200 M یکی از دستگاه های اینورتری این شرکت است که از جوشکاری قوس الکتریکی برای اسکلت های صنعتی و فلزی از جنس فولاد تا الکترود قطر 4 به صورت دائم  با جنس اسیدی ، قلیایی (7018) ، روتیلی (6013) ، چدن ، آلومینیوم و استیل مورد استفاده قرار می گیرد .

این دستگاه از تکنولوژی اینورتر و سیستم  MOSFET بهره می برد وزن این دستگاه 7.4 کیلوگرم  است و بازدهی آن تا 85% را افزایش می دهد . توان ورودی این دستگاه 220 ولت است و تا توان خروجی آن 20 تا 200 آمپر مورد استفاده قرار می گیرد .

دستگاه جوش اینورتر الکترود MINIARC200AH ایران ترانس

دستگاه جوش اینورتر الکترود MINIARC200AH یکی از دستگاه های اینورتری این شرکت است که برای جوشکاری اسکلت های صنعتی و فلزی از جنس فولاد تا الکترود قطر 3.2 به صورت دائم  با جنس اسیدی ، قلیایی ، فولادی ضد زنگ و طرح آهن  مورد استفاده قرار می گیرد .

این دستگاه از تکنولوژی اینورتر و سیستم  IGBT بهره می برد وزن این دستگاه 4.7 کیلوگرم  است و بازدهی آن تا 85% را افزایش می دهد . توان ورودی این دستگاه 220 ولت است و تا توان خروجی آن 20 تا 200 آمپر مورد استفاده قرار می گیرد .

دستگاه جوش برق ECOWELD 3202 گام الکتریک

دستگاه جوش برق ECOWELD 3202 یکی از دستگاه های اینورتری شرکت گام الکتریک است که برای جوشکاریبا انواع الکترود قلیایی ، روتیلی و ... مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه همانطور که اشاره کردیم برای جوشکاری قوس دستی استفاده قرار می گیرد .

این دستگاه از تکنولوژی اینورتر بهره می برد. توان خروجی این دستگاه تا 160 آمپر است. این محصول دارای 5.100 کیلوگرم وزن و تغذیه برق آن از برق تک فاز است که حداکثر توان مصرفی آن 5.5 کیلو ولت آمپر می باشد .سایز الکترودهای قابل استفاده برای این دستگاه تا قطر 3.2 به صورت دائم و 4 به صورت مقطعی است .

دستگاه جوش برق Mini EL 202 G CELL گام الکتریک

Mini EL 202 G CELL  یکی از دستگاه های اینورتری شرکت گام الکتریک است که برای جوشکاری با انواع الکترود قلیایی ، روتیلی و ... مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه همانطور که اشاره کردیم برای جوشکاری قوس دستی ، جوش مقطعی تیگ استفاده قرار می گردد..

این دستگاه از تکنولوژی اینورتر بهره می برد. توان خروجی این دستگاه تا 200 آمپر است. این محصول دارای 12.6  کیلوگرم وزن و تغذیه برق آن از برق تک فاز است که حداکثر توان مصرفی آن 10.3 کیلو ولت آمپر می باشد .سایز الکترودهای قابل استفاده برای این دستگاه تا قطر 4 به صورت دائم و 5 به صورت مقطعی است .

دستگاه جوش قوس الکتریکی چیست؟

جوشکاری قوس الکتریکی یک فرآیند جوشکاری است که برای اتصال فلز به فلز با استفاده از الکتریسیته برای ایجاد گرمای کافی برای ذوب فلز استفاده می شود و فلزات ذوب شده زمانی که سرد می شوند منجر به اتصال قطعه کار می شود.این نوع از جوش نوعی جوشکاری است که از منبع تغذیه برای ایجاد قوس الکتریکی بین الکترود و ماده پایه برای ذوب فلزات در نقطه تماس استفاده می کند.

جوشکارهای قوس الکتریکی می توانند از جریان مستقیم (DC) یا متناوب (AC) و الکترودهای مصرفی یا غیر مصرفی استفاده کنند.

 ناحیه جوش معمولاً توسط نوعی گاز محافظ یا سرباره محافظت می شود. فرآیندهای جوشکاری قوس الکتریکی ممکن است دستی، نیمه اتوماتیک یا کاملا خودکار باشند. جوشکاری قوس برای اولین بار در اواخر قرن نوزدهم توسعه یافت و در طول جنگ جهانی دوم در کشتی سازی اهمیت تجاری پیدا کرد. امروزه این یک فرآیند مهم برای ساخت سازه های فولادی و وسایل نقلیه باقی مانده است.

 برای مشاهده سایر محصولات جوش الکترود کلیک کنید

انواع دستگاه جوش و کاربرد آنها :

جوش با ترانس های قدیمی

دستگاه ترانس جوش قدیمی

جوشکاری با دستگاه جوش مجهز به مولد یا دینام جوشکاری

بدلیل هزینه بالای نگهداری و تعمیر و همچنین وزن بالای این دستگاه جوشکاری ،از آن استفاده نمی شود.

دینام جوشکاری

 

۳. جوشکاری با دستگاه جوش رکتی فایر

دستگاه جوش رکتی فایر یکی دیگر از انواع دستگاه جوش است که جریان های متناوب دویست و بیست ولت شهری و سیصد و هشتاد ولت را به جریان مستقیم تغییر می دهد، نام دارد. لازم به ذکر است دستگاه جوشکاری رکتی فایر مانند دستگاه های ترانسفورماتور است که سیستم یکسو شونده ی جریان الکتریسیته دارد. دستگاه رکتی فایر به کمک فیش های مخصوصی جریان برق سه فاز را دریافت می کند. در دستگاه های رکتی فایر تغییر مقدار جریان توسط پتانسیومتر انجام می گردد، همچنین دستگاه رکتی فایر دارای یک کلید گردشی می باشد که در تغییر مقدار جریان دخیل می باشد. یک صفحه نمایش بر روی دستگاه تعبیه شده که برای نشان دادن مقدار خروجی آمپر می باشد. کلید گردشی دستگاه رکتی فایر دارای دو درجه می باشد. SMAW جهت جوشکار و GTAW به منظور جوشکاری. بعضی از دستگاه های رکتی فایر برای ایجاد قوس پایدار و راحتی در جوشکاری یک کلید انتخاب جریان بر طبق نوع الکترود دارند.

دستگاه جوش رکتیفایر

مزایای جوشکاری با دستگاه جوش رکتی فایر :

  • امکان جوشکاری با الکترود های مختلف
  • کیفیت بالا در جوشکاری
  • قابلیت کار با دستگاه جوش رکتی فایر در مواقع ای که برق شهری در دسترس نمی باشد.

۴. جوشکاری با دستگاه جوش اینورتر

دستگاه جوش اینورتر

 

جدید ترین نسل دستگاه های جوش، دستگاه های جوش اینورتر هستند. این دستگاه جوش دارای دو مدل می باشد؛ دستگاه هایی که با دو جریان AC یا متناوب و جریان DC یا مستقیم کار میکنند و دستگاه هایی که فقط با جریان مستقیم برق کار می کنند. دستگاه جوشکاری اینورتر دارای منبع تغذیه ای است که به کمک یک نرم افزار کامپیوتری، جریان های بالای خروجی و ولتاژ را که در جوشکاری ایجاد می شود را تنظیم و کنترل می کند.

دستگاه های جوش مختلفی برای کاربرد های مختلفی وجود دارد و شما عزیزان می توانید از تیم جوشیار برای خرید دقیق تر مشاوره بگیرید