يار و همراه صنعت ايران زمين
يار و همراه صنعت ايران زمين
نمایش 9 24 36

سری مسی جوشکاری سایز 0 ایلدیز ترکیه

یکی از شرکت های تولیدکننده صنعت جوشکاری هواگاز ایلدیز ترکیه است که دارای محصولات گوناگونی است. سری مسی های این شرکت برگرفته و طراحی شده از مدل سری مسی های گلور سوئیس است که در سایزهای 0 تا 8 تولید و تهیه می گردد.

سری مسی جوشکاری سایز 0 ایلدیز ترکیه دارای کیفیت بسیاربالایی است که نسبت به سری مسی های جوشکاری گلور سوئیس قیمت پایین تری دارد.

این محصول برای نازل های جوشکاری سایز 0 مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول را با کد فنی 2010 نیز می شناسند.

این محصول همانطور که می دانید برای نازل های جوشکاری هواگاز مورد استفاده قرار می گیرد و با گازهای اکسیژن، استیلن و پروپان قابل استفاده است.

این سری مسی دارای فشار کاری 2.5 بار برای گاز اکسیژن و 0.25 و 0.35 برای گاز استیلن دارد و برای جوشکاری ضخامت 0.2 تا 0.5 میلیمتر مناسب است.

سری مسی جوشکاری سایز 1 ایلدیز ترکیه

یکی از شرکت های تولیدکننده صنعت جوشکاری هواگاز ایلدیز ترکیه است که دارای محصولات گوناگونی است. سری مسی های این شرکت برگرفته و طراحی شده از مدل سری مسی های گلور سوئیس است که در سایزهای 0 تا 8 تولید و تهیه می گردد.

سری مسی جوشکاری سایز 1 ایلدیز ترکیه

دارای کیفیت بسیاربالایی است که نسبت به سری مسی های جوشکاری گلور سوئیس قیمت پایین تری دارد.

این محصول برای نازل های جوشکاری سایز 1 مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول را با کد فنی 2011 نیز می شناسند.

این محصول همانطور که می دانید برای نازل های جوشکاری هواگاز مورد استفاده قرار می گیرد و با گازهای اکسیژن ، استیلن و پروپان قابل استفاده است.

این سری مسی دارای فشار کاری 2.5 بار برای گاز اکسیژن و 0.25 و 0.35 برای گاز استیلن دارد و برای جوشکاری ضخامت 0.5 تا 1.0 میلیمتر مناسب است.

سری مسی جوشکاری سایز 1 زینسر

مشخصات سری مسی جوشکاری سایز 1 زینسر یکی از قدیمی ترین شرکت های تولیدکننده صنعت هواگاز(جوشکاری و برشکاری) شرکت زینسر

سری مسی جوشکاری سایز 1 گلور

یکی از مهم ترین و قدیمی ترین شرکت های تولیدکننده صنعت هواگاز شرکت گلور سوئیس است که دارای محصولات گوناگونی است.

سری مسی جوشکاری سایز 1 گلور

این شرکت از آلیاژ مس ساخته شده است که در سایزهای 1 تا 8 تولید و توزیع می گردد.

سری مسی سایز 1 گلور سوئیس دارای کیفیت بسیاربالایی است که نسبت به سری مسی های موجود دربازار قیمت بالا تری دارد که علت آن هم این است که سری مسی های دیگر طرح این سری مسی را تولید می کنند.

این محصول همانطور که می دانید برای نازل های جوشکاری هواگاز مورد استفاده قرار می گیرد و با گازهای اکسیژن ، استیلن و پروپان قابل استفاده است.

این سری مسی دارای فشار کاری 2.5 بار برای گاز اکسیژن و 0.25 و 0.35 برای گاز استیلن دارد و برای جوشکاری ضخامت 0.5 تا 1.0 میلیمتر مناسب است.

سری مسی جوشکاری سایز 2 ایلدیز ترکیه

یکی از شرکت های تولیدکننده صنعت هواگاز ایلدیز ترکیه است که دارای محصولات گوناگونی است. سری مسی های این شرکت برگرفته و طراحی شده از مدل سری مسی های  گلور سوئیس است که در سایزهای 0 تا 8 تولید و تهیه می گردد.

سری مسی جوشکاری سایز 2 ایلدیز ترکیه دارای کیفیت بسیاربالایی است که نسبت به سری مسی های جوشکاری گلور سوئیس قیمت پایین تری دارد.

این محصول برای نازل های جوشکاری سایز 2 مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول را با کد فنی 2012 نیز می شناسند.

این محصول همانطور که می دانید برای نازل های جوشکاری هواگاز مورد استفاده قرار می گیرد و با گازهای اکسیژن، استیلن و پروپان قابل استفاده است.

این سری مسی دارای فشار کاری 2.5 بار برای گاز اکسیژن و 0.25 و 0.35 برای گاز استیلن دارد و برای جوشکاری ضخامت 1 تا 2 میلیمتر مناسب است.

محصولات با کیفیت و با قیمت رقابتی جوشکاری و برشکاری ایلدیز ساخت کشور ترکیه می باشد.

سری مسی جوشکاری سایز 2 زینسر آلمان

یکی از قدیمی ترین شرکت های تولیدکننده صنعت جوشکاری هواگاز شرکت زینسر آلمان است که دارای محصولات گوناگونی است.سری مسی های زینسر آلمان  از آلیاژ مس ساخته شده است که در سایزهای 1 تا 8 تولید و توزیع می گردد.

سری مسی جوشکاری سایز 2 زینسر آلمان

دارای کیفیت بسیاربالایی است که نسبت به سری مسی های موجود دربازار قیمت بالاتری دارد که علت آن هم این است که سری مسی های دیگر طرح این سری مسی را تولید می کنند.

این محصول همانطور که می دانید برای نازل های جوشکاری هواگاز مورد استفاده قرار می گیرد و با گازهای اکسیژن، استیلن و پروپان قابل استفاده است.

این سری مسی دارای فشار کاری 2.5 بار برای گاز اکسیژن و 0.25 و 0.35 برای گاز استیلن دارد و برای جوشکاری ضخامت 1 تا 2 میلیمتر مناسب است.

سری مسی جوشکاری سایز 2 گلور

یکی از مهم ترین و قدیمی ترین شرکت های تولیدکننده صنعت هواگاز شرکت گلور سوئیس است که دارای محصولات گوناگونی است.

سری مسی جوشکاری سایز 2 گلور

این شرکت از آلیاژ مس ساخته شده است که در سایزهای 1 تا 8 تولید و توزیع می گردد.

سری مسی سایز 2 گلور سوئیس دارای کیفیت بسیاربالایی است که نسبت به سری مسی های موجود دربازار قیمت بالا تری دارد که علت آن هم این است که سری مسی های دیگر طرح این سری مسی را تولید می کنند.

این محصول همانطور که می دانید برای نازل های جوشکاری هواگاز مورد استفاده قرار می گیرد و با گازهای اکسیژن، استیلن و پروپان قابل استفاده است.

این سری مسی دارای فشار کاری 2.5 بار برای گاز اکسیژن و 0.25 و 0.35 برای گاز استیلن دارد و برای جوشکاری ضخامت 1 تا 2 میلیمتر مناسب است.

سری مسی جوشکاری سایز 3 زینسر آلمان

یکی از قدیمی ترین شرکت های تولیدکننده صنعت جوشکاری هواگاز شرکت زینسر آلمان است که دارای محصولات گوناگونی است. سری مسی های این شرکت از آلیاژ مس ساخته شده است که در سایزهای 1 تا 8 تولید و توزیع می گردد.

سری مسی جوشکاری سایز 3 زینسر آلمان

دارای کیفیت بسیاربالایی است که نسبت به سری مسی های موجود دربازار قیمت بالا تری دارد که علت آن هم این است که سری مسی های دیگر طرح این سری مسی را تولید می کنند.

این محصول همانطور که می دانید برای نازل های جوشکاری هواگاز مورد استفاده قرار می گیرد و با گازهای اکسیژن، استیلن و پروپان قابل استفاده است.

این سری مسی دارای فشار کاری 2.5 بار برای گاز اکسیژن و 0.25 و 0.35 برای گاز استیلن دارد و برای جوشکاری ضخامت 1 تا 2 میلیمتر مناسب است.

سری مسی جوشکاری سایز 3 گلور

یکی از مهم ترین و قدیمی ترین شرکت های تولیدکننده صنعت هواگاز شرکت گلور سوئیس است که دارای محصولات گوناگونی است.

سری مسی جوشکاری سایز 3 گلور

این شرکت از آلیاژ مس ساخته شده است که در سایزهای 1 تا 8 تولید و توزیع می گردد.

سری مسی سایز 3 گلور سوئیس دارای کیفیت بسیاربالایی است که نسبت به سری مسی های موجود دربازار قیمت بالا تری دارد که علت آن هم این است که سری مسی های دیگر طرح این سری مسی را تولید می کنند.

این محصول همانطور که می دانید برای نازل های جوشکاری هواگاز مورد استفاده قرار می گیرد و با گازهای اکسیژن، استیلن و پروپان قابل استفاده است.

این سری مسی دارای فشار کاری 2.5 بار برای گاز اکسیژن و 0.25 و 0.35 برای گاز استیلن دارد و برای جوشکاری ضخامت 1 تا 2 میلیمتر مناسب است.

سری مسی جوشکاری سایز 4 ایلدیز

مشخصات سری مسی جوشکاری سایز 4 ایلدیز یکی از شرکت های تولیدکننده صنعت هواگاز( جوشکاری و برشکاری) ایلدیز ترکیه است

سری مسی جوشکاری سایز 4 گلور

یکی از مهم ترین و قدیمی ترین شرکت های تولیدکننده صنعت هواگاز شرکت گلور سوئیس است که دارای محصولات گوناگونی است.

سری مسی جوشکاری سایز 4 گلور

این شرکت از آلیاژ مس ساخته شده است که در سایزهای 1 تا 8 تولید و توزیع می گردد.

سری مسی سایز 4 گلور سوئیس دارای کیفیت بسیاربالایی است که نسبت به سری مسی های موجود دربازار قیمت بالا تری دارد که علت آن هم این است که سری مسی های دیگر طرح این سری مسی را تولید می کنند.

این محصول همانطور که می دانید برای نازل های جوشکاری هواگاز مورد استفاده قرار می گیرد و با گازهای اکسیژن ، استیلن و پروپان قابل استفاده است.

این سری مسی دارای فشار کاری 2.5 بار برای گاز اکسیژن و 0.25 و 0.35 برای گاز استیلن دارد و برای جوشکاری ضخامت 4 تا 6 میلیمتر مناسب است.

سری مسی جوشکاری سایز 5 ایلدیز ترکیه

یکی از شرکت های تولیدکننده صنعت هواگاز ایلدیز ترکیه است که دارای محصولات گوناگونی است. سری مسی های این شرکت برگرفته و طراحی شده از مدل سری مسی های  گلور سوئیس است که در سایزهای 0 تا 8 تولید و تهیه می گردد.

سری مسی جوشکاری سایز 5 ایلدیز ترکیه

دارای کیفیت بسیاربالایی است که نسبت به سری مسی های جوشکاری گلور سوئیس قیمت پایین تری دارد.

این محصول برای نازل های جوشکاری سایز 5 مورد استفاده قرار می گیرد .این محصول را با کد فنی 2015 نیز می شناسند.

این محصول همانطور که می دانید برای نازل های جوشکاری هواگاز مورد استفاده قرار می گیرد و با گازهای اکسیژن ، استیلن و پروپان قابل استفاده است.

این سری مسی دارای فشار کاری 2.5 بار برای گاز اکسیژن و 0.25 و 0.35 برای گاز استیلن دارد و برای جوشکاری ضخامت 6 تا 9 میلیمتر مناسب است.

نازل جوشکاری هواگاز

جوشکاری هواگاز را می توان به عنوان قدیمی ترین روش جوشکاری در عصر مدرن شناخت . زمانی که هنوز از الکترودهای پوشش دار و قوس الکتریکی استفاده نمی شد. همچنان این روش از محبوب ترین روشهای جوشکاری است

سرپیک جوشکاری به عنوان مهم ترین بخش این فرآیند شامل دسته جوش و نازل جوش است . دسته جوش بوسیله شیرهای تنظیم خود ، نوع شعله را تعیین می کند و نازل جوش محل خروج شعله و مخلوط اکسیژن و استیلن است.

سرپیک جوشکاری به عنوان مهم ترین بخش این فرآیند شامل دسته جوش و نازل جوش است . دسته جوش بوسیله شیرهای تنظیم خود ، نوع شعله را تعیین می کند و نازل جوش محل خروج شعله و مخلوط اکسیژن و استیلن است.

به عبارت دیگر نازل جوشکاری هواگاز مهم ترین بخش سرپیک جوشکاری است . اما چطور باید سری جوش را انتخاب کنیم .

گاز مورد استفاده در جوشکاری : اصولا همه نازلهای جوشکاری از میکس اکسی استیلن برای ایجاد شعله استفاده می کنند.

نازل های جوشکاری ایلدیز

نازل جوش ایلدیز

 

 

شرکت سازنده :

نازل جوش زینسر آلمان : سری نازل جوش زینسر آلمان به دلیل دوام و قدرت فراوان نسبت به سایر نازلهای جوشکاری برتری دارد . اما از طرف دیگر وزن آن سنگین و امکان ایجاد خستگی برای اپراتور را دارد.

نازل جوش گلور سوئیس : نازل جوش گلور سوئیس از نظر وزن ، دقت و قدرت به عنوان برترین سری جوش شناخته شده است و به همین دلیل مشابه آن نیز در بازار یافت می شود.

نازل جوش gloor

نازل جوش ایلدیز ترکیه : سری جوش ایلدیز دارای دو مدل است که اولی تیپ گلور بوده و از نظر کارایی با گلور همسطح است و دیگری نازلهای سبک است که بیشتر برای صنایع برودتی و صنایع دستی کاربرد دارد.

نازل جوش موریس تایوان : نازل جوش موریس تایوان در دو مدل تیپ گلور و تیپ زینسر ساخته می شود و از نظر عمق جوش با آنها یکی است.

نال جوش ویکتور آمریکا : سری نازل جوش ویکتور فقط بر روی دسته ویکتور قابل نصب است و به دلیل یکپارچه بودن آن ، از طول عمر قابل قبولی برخوردار است.

نازل جوش متنوعی برای کاربرد های مختلفی وجود دارد و شما عزیزان می توانید از تیم جوشیار برای خرید دقیق تر مشاوره بگیرید