نمایش 1–12 از 46 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
سری مسی سایز 1 KASWELD ترکیه
بستن

سری مسی سایز 1 KASWELD ترکیه

یکی از شرکت های تولیدکننده صنعت هواگاز KASWELD ترکیه است که دارای محصولات گوناگونی است . سری مسی های این شرکت برگرفته و طراحی شده از مدل سری مسی های  گلور سوئیس است که در سایزهای 1 تا 8 تولید و تهیه می گردد .

سری مسی سایز 1 KASWELD ترکیه دارای کیفیت قابل قبولی است و نسبت به سری مسی های جوشکاری گلور سوئیس قیمت پایین تری دارد . این محصول برای نازل های جوشکاری سایز 8 مورد استفاده قرار می گیرد .

سری مسی سایز 2 KASWELD ترکیه
بستن

سری مسی سایز 2 KASWELD ترکیه

یکی از شرکت های تولیدکننده صنعت هواگاز KASWELD ترکیه است که دارای محصولات گوناگونی است . سری مسی های این شرکت برگرفته و طراحی شده از مدل سری مسی های  گلور سوئیس است که در سایزهای 1 تا 8 تولید و تهیه می گردد .

سری مسی سایز 2 KASWELD ترکیه دارای کیفیت قابل قبولی است و نسبت به سری مسی های جوشکاری گلور سوئیس قیمت پایین تری دارد . این محصول برای نازل های جوشکاری سایز 8 مورد استفاده قرار می گیرد .

سری مسی سایز 3 KASWELD ترکیه
بستن

سری مسی سایز 3 KASWELD ترکیه

یکی از شرکت های تولیدکننده صنعت هواگاز KASWELD ترکیه است که دارای محصولات گوناگونی است . سری مسی های این شرکت برگرفته و طراحی شده از مدل سری مسی های  گلور سوئیس است که در سایزهای 1 تا 8 تولید و تهیه می گردد .

سری مسی سایز 3 KASWELD ترکیه دارای کیفیت قابل قبولی است و نسبت به سری مسی های جوشکاری گلور سوئیس قیمت پایین تری دارد . این محصول برای نازل های جوشکاری سایز 8 مورد استفاده قرار می گیرد .

سری مسی سایز 4 KASWELD ترکیه
بستن

سری مسی سایز 4 KASWELD ترکیه

یکی از شرکت های تولیدکننده صنعت هواگاز KASWELD ترکیه است که دارای محصولات گوناگونی است . سری مسی های این شرکت برگرفته و طراحی شده از مدل سری مسی های  گلور سوئیس است که در سایزهای 1 تا 8 تولید و تهیه می گردد .

سری مسی سایز 4 KASWELD ترکیه دارای کیفیت قابل قبولی است و نسبت به سری مسی های جوشکاری گلور سوئیس قیمت پایین تری دارد . این محصول برای نازل های جوشکاری سایز 8 مورد استفاده قرار می گیرد .

سری مسی سایز 5 KASWELD ترکیه
بستن

سری مسی سایز 5 KASWELD ترکیه

یکی از شرکت های تولیدکننده صنعت هواگاز KASWELD ترکیه است که دارای محصولات گوناگونی است . سری مسی های این شرکت برگرفته و طراحی شده از مدل سری مسی های  گلور سوئیس است که در سایزهای 1 تا 8 تولید و تهیه می گردد .

سری مسی سایز 5 KASWELD ترکیه دارای کیفیت قابل قبولی است و نسبت به سری مسی های جوشکاری گلور سوئیس قیمت پایین تری دارد . این محصول برای نازل های جوشکاری سایز 8 مورد استفاده قرار می گیرد .

سری مسی سایز 6 KASWELD ترکیه
بستن

سری مسی سایز 6 KASWELD ترکیه

یکی از شرکت های تولیدکننده صنعت هواگاز KASWELD ترکیه است که دارای محصولات گوناگونی است . سری مسی های این شرکت برگرفته و طراحی شده از مدل سری مسی های  گلور سوئیس است که در سایزهای 1 تا 8 تولید و تهیه می گردد .

سری مسی سایز 6 KASWELD ترکیه دارای کیفیت قابل قبولی است و نسبت به سری مسی های جوشکاری گلور سوئیس قیمت پایین تری دارد . این محصول برای نازل های جوشکاری سایز 8 مورد استفاده قرار می گیرد .

سری مسی سایز 7 KASWELD ترکیه
بستن

سری مسی سایز 7 KASWELD ترکیه

یکی از شرکت های تولیدکننده صنعت هواگاز KASWELD ترکیه است که دارای محصولات گوناگونی است . سری مسی های این شرکت برگرفته و طراحی شده از مدل سری مسی های  گلور سوئیس است که در سایزهای 1 تا 8 تولید و تهیه می گردد .

سری مسی سایز 7 KASWELD ترکیه دارای کیفیت قابل قبولی است و نسبت به سری مسی های جوشکاری گلور سوئیس قیمت پایین تری دارد . این محصول برای نازل های جوشکاری سایز 8 مورد استفاده قرار می گیرد

سری مسی سایز 8 KASWELD ترکیه
بستن

سری مسی سایز 8 KASWELD ترکیه

یکی از شرکت های تولیدکننده صنعت هواگاز KASWELD ترکیه است که دارای محصولات گوناگونی است . سری مسی های این شرکت برگرفته و طراحی شده از مدل سری مسی های  گلور سوئیس است که در سایزهای 1 تا 8 تولید و تهیه می گردد .

سری مسی سایز 8 KASWELD ترکیه دارای کیفیت قابل قبولی است و نسبت به سری مسی های جوشکاری گلور سوئیس قیمت پایین تری دارد . این محصول برای نازل های جوشکاری سایز 8 مورد استفاده قرار می گیرد .

سری مسی نازل جوش ایلدیز
بستن

سری مسی نازل جوش ایلدیز

سری مسی سرپیک جوشکاری معمولا در اثر استفاده ناصحیح و یا ضربه خوردن در هنگام استفاده و یا پاشش فلزات ذوب شده روی آن آسیب می بیند و قطعه مصرفی نازل جوش سری مسی آنهاست که سایز آن متناسب با نازل جوش های ایلدیز طراحی شده است . بنابراین سایز آن 0.2 میلیمتر الی 30 میلیمتر و شماره گذاری آن از 0 تا 8 است.

سری مسی نازل جوش زینسر آلمان
بستن

سری مسی نازل جوش زینسر آلمان

با توجه به اینکه قطعه مصرفی نازل جوش سری مسی یا نوک آن است

شرکت زینسر آلمان این قطعه را جداگانه نیز ارائه کرده و در صورت نیاز می توانید آنرا تعویض نمایید.

البته سری مسی نازل جوشکاری از طول عمر قابل قبولی بهره می رد و تنها لازم است

اصول نگهداری و تعمیرات آنرا رعایت کنید.

بستن

نازل جوش سایز 0 زینسر آلمان

یکی از محصولات کاربردی و مصرفی در صنایع جوشکاری هواگاز است که دارای کیفیت بسیار بالایی است . این محصول سایز 0 این مجموعه از نازل های جوشکاری این شرکت است که از آلیاژ مس و برنج تهیه و تولید شده است .

نازل های جوشکاری این شرکت از لحاظ کیفیت با هیچ برندی قابل قیاس نیست و به همین دلیل این محصولات دارای قیمت نسبتا بالایی هستند .

همانطور که اشاره کردیم این محصول هواگاز است و با گازهای اکسیژن ، استیلن و پروپان قابل استفاده است . جریان و فشار مورد نیاز برای این نازل 2.5 بار برای گاز اکسیژن و 0.35 بار برای گاز استیلن یا پروپان است .

شما با استفاده از این محصول می توانید از ضخامت 0.2 تا 0.5 میلیمتر را جوشکاری نمایید که در صورت نیاز به ضخامت بیشتر باید از نازل بزرگتر استفاده نمایید .

نازل جوش سایز 1 KASWELD ترکیه
بستن

نازل جوش سایز 1 KASWELD ترکیه

یکی از شرکت های تولیدکننده صنعت هواگاز KASWELD ترکیه است که دارای محصولات گوناگونی است . نازل های جوشکاری این شرکت برگرفته و طراحی شده از مدل نازل های جوش گلور سوئیس است که در سایزهای 1 تا 8 تولید و تهیه می گردد .

نازل جوش سایز 1 KASWELD ترکیه دارای کیفیت قابل قبولی است و نسبت به نازل های جوشکاری گلور سوئیس قیمت پایین تری دارد . این محصول برای جوشکاری ضخامت از 0.5 تا 1 میلیمتر مناسب است.