Home » جوش میگ

نمایش 1–12 از 177 نتیجه

نمایش 9 24 36

تورچ جوشکاری میگ (28)

دستگاه جوش میگ (50)

لوازم مصرفی تورچ میگ (98)

اسپرینگ یا پین فنری تورچ میگ (D-WELD co2)

اسپرینگ  یکی از محصولات مصرفی تورچ جوشکاری میگ است که توسط شرکت D-WELD تهیه و تولید می گردد. این محصول برای کلیه تورچ های هواخنک و آبخنک مانند MB15 ، MB24 ، MB25 ، MB36 ، MAXI4000 ، MB36 و MB501 مورد استفاده قرار می گیرد .

 این محصول برای نصب روی سانترال مورد استفاده قرار می گیرد و کار آن قطع و وصل جریان تورچ توسط فشار کلید است  . این اسپرینگ دارای کیفیت بسیار بالایی است و نوعی پلاستیک و فلز آهنی خیلی مقاوم ساخته شده است که برای انواع تورچ های میگ مورد استفاده قرار می گیرد .

پایه نازل M6 تورچ میگ 15 ترافیمت

پایه نازل تورچ  ERGOPLUS 15 یکی از محصولات مصرفی تورچ جوشکاری میگ است که توسط شرکت ترافیمت تهیه و تولید می گردد . این پایه نازل دارای کیفیت بسیار بالا و مقاومت بسیار خوبی است . این محصول علاوه بر اینکه نگهدارنده نازل است گاز پخش کن تورچ نیز هست و وظیفه توزیع گاز را به عهد دارد .

پایه نازل M6 تورچ میگ 15 ترافیمت

این پایه نازل ساخته شده از بهترین آلیاژ برنج است که شامل یک بدنه برنجی که به صورت مارپیچی ساخته شده است و یک فنر که به دو این مارپیچ بسته شده است .

این محصول برای کلیه مدل های تورچ های  ERGOPLUS 15 قابل استفاده است و حفظ و نگهداری نازل های پایه M6 سایزهای 0.8 و 1 مورد استفاده قرار می گیرد . قد این محصول 42 میلیمتر است و اندازه فنر آن 12.7 است و قطر آن 10.2 میلیمتر می باشد .

این پایه نازل ساخته شده از بهترین آلیاژ برنج است که شامل یک بدنه برنجی که به صورت مارپیچی ساخته شده است و یک فنر که به دو این مارپیچ بسته شده است .

پایه نازل M6 تورچ میگ ERGOPLUS 25 ترافیمت

پایه نازل ERGOPLUS 25 یکی از محصولات مصرفی تورچ جوشکاری میگ است که توسط شرکت ترافیمت تهیه و تولید می گردد . این پایه نازل دارای کیفیت بسیار بالا و مقاومت بسیار خوبی است.  این محصول علاوه بر اینکه نگهدارنده نازل است گاز پخش کن تورچ نیز هست و وظیفه توزیع گاز را به عهد دارد .

پایه نازل M6 تورچ میگ ERGOPLUS 25 ترافیمت

این پایه نازل ساخته شده از بهترین آلیاژ مس است و برای کلیه مدل های تورچ های  ERGOPLUS 25 قابل استفاده است و توانایی حفظ و نگهداری نازل های پایه M6 سایزهای 0.8 ، 1و 1.2 را دارا می باشد و اندازه این محصول 35  میلیمتر می باشد .

پایه نازل M6 تورچ میگ ERGOPLUS 36 ترافیمت

پایه نازل M6 تورچ مبگ ERGOPLUS 36 یکی از محصولات مصرفی تورچ جوشکاری میگ co2 است که توسط شرکت ترافیمت تهیه و تولید می گردد . این پایه نازل دارای کیفیت بسیار بالا و مقاومت بسیار خوبی است .

پایه نازل M6 تورچ ERGOPLUS 36 ترافیمت:

این پایه نازل ساخته شده از بهترین آلیاژ برنج است و برای کلیه مدل های تورچ های  ERGOPLUS 36 قابل استفاده است و توانایی حفظ و نگهداری نازل های پایه M6 سایزهای 0.8 ، 1و 1.2 را دارا می باشد و اندازه این محصول 28 میلیمتر می باشد .

این پایه نازل ساخته شده از بهترین آلیاژ برنج است و برای کلیه مدل های تورچ های  ERGOPLUS 36 قابل استفاده است و توانایی حفظ و نگهداری نازل های پایه M6 سایزهای 0.8 ، 1و 1.2 را دارا می باشد و اندازه این محصول 28 میلیمتر می باشد .

پایه نازل M6 تورچ میگ MB24 ترافیمت

پایه نازل تورچ ERGOPLUS 24 یکی از محصولات مصرفی تورچ جوشکاری تورچ co2 است که توسط شرکت ترافیمت تهیه و تولید می گردد . این پایه نازل دارای کیفیت بسیار بالا و مقاومت بسیار خوبی است .

پایه نازل M6 تورچ میگ MB24 ترافیمت

این پایه نازل ساخته شده از بهترین آلیاژ برنج است و برای کلیه مدل های تورچ های  ERGOPLUS 24 قابل استفاده است و توانایی حفظ و نگهداری نازل های پایه M6 سایزهای 0.8 ، 1و 1.2 را دارا می باشد و اندازه این محصول 26 میلیمتر می باشد .

این پایه نازل ساخته شده از بهترین آلیاژ برنج است و برای کلیه مدل های تورچ های  ERGOPLUS 24 قابل استفاده است و توانایی حفظ و نگهداری نازل های پایه M6 سایزهای 0.8 ، 1و 1.2 را دارا می باشد و اندازه این محصول 26 میلیمتر می باشد .

پایه نازل M8 تورچ میگ 36 ترافیمت

پایه نازل M8  تورچ ERGOPLUS 36 یکی از محصولات مصرفی تورچ جوشکاری میگ است که توسط شرکت trafimet تهیه و تولید می گردد . این پایه نازل دارای کیفیت بسیار بالا و مقاومت بسیار خوبی است .

کاربرد و کارایی پایه نازل وصل کردن نازل به گردنه تورچ میگ 36 است

پایه نازل M8 تورچ میگ 36 ترافیمت

این پایه نازل ساخته شده از بهترین آلیاژ برنج است و برای کلیه مدل های تورچ های  ERGOPLUS 36 قابل استفاده است و توانایی حفظ و نگهداری نازل های پایه M8 سایزهای 0.8 ، 1و 1.2 را دارا می باشد و اندازه این محصول 28 میلیمتر می باشد .

پایه نازل M8 تورچ میگ 501 ترافیمت

پایه M8 تورچ 501 ترافیمت یکی از محصولات مصرفی تورچ جوشکاری میگ است که توسط شرکت trafimet تهیه و تولید می گردد . این پایه نازل دارای کیفیت بسیار بالا و مقاومت بسیار خوبی است .

پایه نازل M8 تورچ میگ 501 ترافیمت

کاربرد و کارایی پایه نازل وصل کردن نازل به گردنه تورچ میگ 501 است

این پایه نازل ساخته شده از بهترین آلیاژ برنج است و برای کلیه مدل های تورچ های  ERGOPLUS 501 قابل استفاده است و توانایی حفظ و نگهداری نازل های پایه M8 سایزهای 0.8 ، 1، 1.2 و 1.6 را دارا می باشد و اندازه این محصول 25 میلیمتر می باشد .

پایه نازل تورچ co2 m15 دی-ولد

پایه نازل تورچ co2 m15 دی-ولد

یکی از محصولات مصرفی تورچ جوشکاری میگ است که توسط شرکت D-WELD تهیه و تولید می گردد.

این پایه نازل دارای کیفیت بسیار بالا و مقاومت بسیار خوبی است.

این پایه نازل تورچ m15 علاوه بر اینکه نگهدارنده نازل است گاز پخش کن تورچ نیز هست و وظیفه توزیع گاز را به عهد دارد.

این پایه نازل ساخته شده از بهترین آلیاژ برنج است که شامل یک بدنه برنجی که به صورت مارپیچی ساخته شده است و یک فنر که به دو این مارپیچ بسته شده است.

این محصول برای کلیه مدل های تورچ های MB15 قابل استفاده است و حفظ و نگهداری نازل های پایه M6 سایزهای 0.8 و 1 مورد استفاده قرار می گیرد.

قد این محصول 42 میلیمتر است و اندازه فنر آن 12.7 است و قطر آن 10.2 میلیمتر می باشد .

پایه نازل تورچ co2 m24 دی-ولد

پایه نازل تورچ co2 m24 دی-ولد

یکی از محصولات مصرفی تورچ جوشکاری میگ است که توسط شرکت D-WELD تهیه و تولید می گردد.

این پایه نازل دارای کیفیت بسیار بالا و مقاومت بسیار خوبی است.

این پایه نازل تورچ co2 m24 ساخته شده از بهترین آلیاژ برنج است و برای کلیه مدل های تورچ های MB24 قابل استفاده است و توانایی حفظ و نگهداری نازل های پایه M6 سایزهای 0.8 ، 1و 1.2 را دارا می باشد و اندازه این محصول 26 میلیمتر می باشد.

پایه نازل تورچ co2 mb25 دی-ولد

پایه نازل تورچ co2 mb25 دی-ولد

یکی از محصولات مصرفی تورچ جوشکاری میگ است که توسط شرکت D-WELD تهیه و تولید می گردد.

این پایه نازل دارای کیفیت بسیار بالا و مقاومت بسیار خوبی است.

این پایه نازل تورچ 25 علاوه بر اینکه نگهدارنده نازل است گاز پخش کن تورچ نیز هست و وظیفه توزیع گاز را به عهد دارد.

این پایه نازل ساخته شده از بهترین آلیاژ مس است و برای کلیه مدل های تورچ های MB25 قابل استفاده است و توانایی حفظ و نگهداری نازل های پایه M6 سایزهای 0.8، 1 و 1.2 را دارا می باشد و اندازه این محصول 35 میلیمتر می باشد.

پایه نازل تورچ M8 36 D-WELD

پایه نازل تورچ M8 36 D-WELD

یکی از محصولات مصرفی تورچ جوشکاری میگ است که توسط شرکت دی-ولد تهیه و تولید می گردد.

این پایه نازل دارای کیفیت بسیار بالا و مقاومت بسیار خوبی است.

این پایه نازل تورچ M8 36 ساخته شده از بهترین آلیاژ برنج است و برای کلیه مدل های تورچ های MB36 قابل استفاده است و توانایی حفظ و نگهداری نازل های پایه M8 سایزهای 0.8 ، 1و 1.2 را دارا می باشد و اندازه این محصول 28 میلیمتر می باشد .

پایه نازل تورچ M8 501 D-WELD

پایه نازل تورچ M8 501 D-WELD

یکی از محصولات مصرفی تورچ جوشکاری میگ است که توسط شرکت دی-ولد تهیه و تولید می گردد.

این پایه نازل دارای کیفیت بسیار بالا و مقاومت بسیار خوبی است.

این پایه نازل ساخته شده از بهترین آلیاژ برنج است و برای کلیه مدل های تورچ های MB36 قابل استفاده است و توانایی حفظ و نگهداری نازل های پایه M8 سایزهای 0.8 ، 1، 1.2 و 1.6 را دارا می باشد و اندازه این محصول 25 میلیمتر می باشد.